Kategori arşivi: Çevik Pratikleri Benimseme ve Çevik Dönüşüm Hayatta Kalma Rehberi: Organizasyon Kültürüyle Çalışmak

Çevik Pratikleri Benimseme ve Çevik Dönüşüm Hayatta Kalma Rehberi: Organizasyon Kültürüyle Çalışmak

Yazılım Ustalığı ve Yetkinlik

Yazılım Ustalığı ve Yetkinlik

Scrum’ın yükselişi Çeviklik topluluğunda dehşet yarattı. “Uncle Bob”, bu problemi beşinci Çevik Bildiri değerini, Saçmalıktan ziyade Ustalık (Uygulama) eklemek isteyerek belirgin hale getirdi[Martin – “Quintessence”]. Bu çok daha fazla ihtiyaç duyulan bir topluluğun, Yazılım Ustalığı topluluğunun oluşmasını sağladı[“Manifesto for Software Craftsmanship”].

Bunu daha önce söylemiştim, Çeviklik, İşbirliği ve Usta-Çıraklık üzerine odaklanmıştır. Biz, yazılım geliştiriciler topluluğu olarak süreklilik için Yetkinlik kültürüne ve teknik mükemmeliyete dikkat etmek zorundayız. Bu konuda daha fazla bilgi için Uncle Bob’un makalesine bakınız[Martin – “The Land that Scrum Forgot”].

Aşağıdaki diyagram, Yazılım Ustalığı Bildirisi’nin Schneider Kültür Modeli içinde hangi kültüre denk geldiğini gösterir. Yazılım Ustalığı ve Yetkinlik yazısına devam et

Kanban Kültürü, Kontrol ile Aynı Çizgide

Kanban Kültürü, Kontrol ile Aynı Çizgide

Analiz için temel olarak David Anderson’un derin anlayışa sahip olmamızı sağlayan yazısını seçiyorum [Anderson – “Principles of the Kanban Method”]. David, kitabıyla, çok aktif bir mail listesiyle ve Yalın Yazılım ve Sistem Konsorsiyumu ile Kanban/Yazılım ekolünün tartışmasız lideridir. David’in Kanban kitabında belirtilen ilkelerin kısa bir özeti olarak bu makaleyi seçtim[ Anderson – “Kanban”].

Çevik bildiri gibi, Kanban ilkelerini aldım ve onları Schneider Kültür Modeli ile uyumlu hale getirdim. Aşağıdaki şemada görüldüğü gibi, Kanban büyük ölçüde Kontrol, ikincil olarak ise Yetkinlik kültürleriyle uyumludur. Kanban Kültürü, Kontrol ile Aynı Çizgide yazısına devam et

Çevik Kültür, İşbirliği ve Usta-Çıraklık

Çevik Kültür, İşbirliği ve Usta-Çıraklık

Michael Spayd, Agilistas kültür anketini gerçekleştirerek Çevik topluluğa büyük bir hizmette bulunmuştur Culture Survey of Agile [Spayd]. Sonuçlar için aşağıdaki diyagrama bakınız. Michael’ın sonuçları gösteriyor ki çeviklik uygulayıcıları belirli bir kültür profiline sahiptir ve İşbirliği veya Usta-Çıraklık gibi anahtar unsurlar tespit edilmiştir. Sonuçlar gösteriyor ki çeviklik tamamıyla insanla ilgilidir. Anket Kanban uygulayıcılarının yanı sıra Scrum ve eXtreme Programming uygulayıcılarını içermektedir. Çevik Kültür, İşbirliği ve Usta-Çıraklık yazısına devam et

Bölüm 2 : Çevik Kültür Nedir?

Bölüm 2: Çevik Kültür Nedir?

Çeviklik bir süreç değildir! Çeviklik, Bir Kültürü Tanımlar

Ama bunun çeviklik ile ne ilgisi var?

Peki, çeviklik nedir? Fikir birliğine varılmış tanım 14 yıl önce Çevik Bildiri’de yayınlandı. Çeviklik bir grup değer ve inanış tarafından desteklenen bir fikirdir. Başka bir deyişle çeviklik, başarılı bir şekilde yazılım teslim etmek için gerekli olan hedef kültürü tanımlar. İlerleyen bölümlerde çevik kültürü daha fazla inceleyeceğiz.

Çeviklik yaygın bir şekilde bir süreç ya da bir süreçler ailesi olarak anlatılır. Bu doğru fakat tehlikeli ve eksik bir soyutlamadır. Ne yazık ki, bu yanlış mesajı cehaletimden birçok kez kullandım. Eğer çeviklik sadece bir süreçler ailesi olsaydı, biz kültürü yaygın bir problem olarak görmezdik.

Çeviklik, bir ürün olarak alındı ve satıldı. Şirketlerin pazara çıkışta çok yavaş kalma, kalite gibi problemleri vardır ve çözüm isterler. Çevikliğin faydaları anlatılır ve çözüm olarak proje çevik yaklaşımlardan biriyle başlatılır. Dave Thomas, Agile Tooth Fairy(Çeviklik Diş Perisi) deyimini bulmuştur. Bu hikayede Çevik Koçlar, baskın yapar ve bir tutam büyülü toz serperek yıllardır körelen ve ihmal edilen problemli projeyi düzeltirler. Bu bir mit: Çeviklik, sihirli bir değnek değildir. Bölüm 2 : Çevik Kültür Nedir? yazısına devam et

Bölüm 1: Çeviklik Krizde

Bölüm 1: Çeviklik Krizde

Çevik Dönüşümde Başarısızlık Yaygın

Çevik pratikleri benimseme ve çevik dönüşüm girişimleri birçok endüstri ve organizasyonda yüksek başarısızlık oranlarına sahiptir. Çevik Geliştirme Araştırması bildirmektedir ki katılımcıların %84’ü çevik projelerinde başarısızlık yaşamıştır[VersionOne]. Sadece %16’sı başarısızlık yaşamamıştır. Çeviklik Krizde!

Bu konuda resmi olmayan kendi araştırmamı yaptım. Başarısızlığı 0 ve tüm projelerin başarılı olduğunu 5 ile belirtilecek bir ölçek yaptım ve insanlara çeviklik ile ne kadar başarılı olduklarını sordum. Dört farklı oturumdaki 130 katılımcının ortalaması 2.7’idi. Çok iyi değil. Aşağıda grafik ve tablo biçiminde verilmiş resmi olmayan Başarısızlık Anketi sonuçlarına bakınız. Lütfen şunu göz önünde bulundurun, katılımcılar “başarı” ve “başarısızlığı” kendileri tanımladılar ve buna göre puan verdiler.

Çevik Dönüşümde Başarısızlık
Çevik Dönüşümde Başarısızlık

Tablodan göreceksiniz ki ortalama sonuçlar birbirine çok yakın ve çok ufak farklılıklar bulunuyor. Buradaki değişimlere bakarak herhangi net bir sonuca ulaşabileceğimizi düşünmüyorum.

Bölüm 1: Çeviklik Krizde yazısına devam et