Kategori arşivi: C#

String or binary data would be truncated Hatası

String or binary data would be truncated Hatası

Bir field’a insert ya da update etmeye çalıştığınız verinin bu field için tanımlanan veri uzunluğundan daha uzun olduğunu ve kaydetmek istediğiniz verinin truncate edilebileceğini söyleyen hata mesajıdır.

Çözümü;

Insert ya da update etmeye çalıştığınız alanları gözden geçirmek ve uygun veri uzunluğunu vermektir.

Nesne Yönelimli Programlama IV

Nesne Yönelimli Programlama IV

Miras Alma(Inheritance)

Miras alma yeni sınıflar oluşturmanızı sağlar. Bir sınıf içinde davranışını tanımladığınız öğeleri miras alınmış sınıf içinde yeniden kullanabilir, bu sınıfa yeni öğeler ekleyebilir ve var olan üyeler üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Üyeleri miras alınan sınıfa Temel Sınıf(Base Class) ve miras alınan sınıfa Türetilmiş Sınıf(Derived Class) adı verilir. Esas olarak bütün sınıflar “Object” sınıfından türetilmiştir. .Net içinde bulunan dillerde çoklu miras desteklenmez, türetilmiş sınıfların sadece bir temel sınıfı olabilir. Temel sınıftan türetilmiş sınıf oluşturmak için; Nesne Yönelimli Programlama IV yazısına devam et

Nesne Yönelimli Programlama III

Nesne Yönelimli Programlama III

Yapıcılar (Constructors)

Belirli bir tipin nesnesi oluşturulduğunda Yapıcılar otomatik olarak işlenen sınıf metotlarıdır. Yapıcılar genelde yeni oluşturulan nesnenin veri üyelerine bir başlangıç değeri atarlar. Yapıcı, bir sınıfın örneği oluşturulduğunda sadece bir kere çalıştırılır. Ayrıca yapıcılar içindeki kod her zaman sınıf içindeki kodlardan önce çalıştırılır. Her aşırı yüklenici metot gibi birden fazla yapıcı metot oluşturulabilir. Nesne Yönelimli Programlama III yazısına devam et

Nesne Yönelimli Programlama II

Nesne Yönelimli Programlama II

Sınıflar ve Nesneler

Sınıf ve Nesne terimleri kimi zaman birbirlerinin yerine kullanılırlar. Fakat sınıflar, nesnelerin tipi şeklinde ifade edilir ve nesneler bu sınıfın örnekleridir. Buradan anlaşılacağı üzere bir nesne oluşturma işlemine örnekleme denir. Blueprint mantığını kullanır, bir sınıf blueprinttir ve nesne o blueprintten oluşturulan binadır. Bir sınıf tanımlamaya örnek; Nesne Yönelimli Programlama II yazısına devam et

Nesne Yönelimli Programlama I

Nesne Yönelimli Programlama I

Nesne yönelimli programlama nesneler etrafında inşa edilmiş yazılım geliştirme yöntemidir. Bu yöntem veriyi en küçük parça olan nesnelere ayırır ve nesnenin içeriği ve davranışlarını sınıf olarak ifade eder. Gelişmiş diller nesne yönelimli programlama tekniği desteklemek için Kapsulleme(encapsulation), Miras Alma(Inheritance) ve Çok Biçimlilik(Polymorhpism) gibi özellikler bulundurur. Nesne Yönelimli Programlama I yazısına devam et