Kanban

Kanban

Japonca’da ilan görsel sinyal ya da kart anlamına gelir. Kanban görsel yönetimiyle daha iyi bir iletişimi hedefler. Her türlü israftan kaçınarak daha verimli çalışmanın yollarını arar. 5 prensibi bulunmaktadır.

  1. İşi görselleştirme
  2. Geliştirilmekte olan işi limitleme 
  3. Akışa odaklanma
  4. Süreci belirgin hale getirme
  5. Sürekli iyileştirme
« Back to Glossary Index