Sosyal Ağ Örme

Resmi Olmayan Bağlantıları Belirle ve Bir Hedefe Ulaşmak için Ağı Nasıl Güçlendireceğine Karar Ver (60 dakika)

Hiçbir şey kendi kendine evrilmez ya da hayatta kalmaz. Yaşam ilişkiler ve ağlar ile birlikte evrilir. Bu ilişkiler ve ağlar bir organizasyonun ve iletişimin aşağıdan yukarıya takip ettiği basit kurallardan bir araya gelir.

Neler yapılabilir? Sosyal Ağ Örme, tüm grubun var olan ilişkiler ağında hangi kaynakların gizli kaldığını ve bu kaynaklara erişmek için hangi adımların atılması gerektiğini hızlı bir şekilde aydınlatır. Sosyal Ağ Örme, ilişkileri güçlendirme ve yeni ilişkiler kurma fırsatlarını belirlemeyi kolaylaştırır. Kapsamlı yaklaşım grup içindeki herkes için aynı anda ağı görünür ve anlaşılır kılar. Sosyal Ağ Örme, bireylerin yukarıdan aşağıya doğru talimat almalarından ziyade güçlü bir ağ oluşturmaları için inisiyatif almalarını teşvik eder. Resmi olmayan ya da esnek bağlantılar – hatta arkadaşlarınızın arkadaşları –  detaylı planlama ve büyük yatırımlar olmadan ilerlemede büyük bir etkiye sahip olabilir.

Beş Yapısal Element

1.Daveti Yapılandırma

 • Ortak bir hedefe sahip çekirdek çalışma grubu üyelerini ağlarının bir haritasını oluşturmak ve bu ağı nasıl genişletebileceklerini ve güçlendirebileceklerini belirlemeye davet edin.
 • Şuanda birlikte çalıştıkları kişilerin ve gelecekte birlikte çalışmaktan hoşlanacakları kişilerin adlarını sorun (Örnek; hedeflerine ulaşmaları için gerekli etki ya da uzmanlığa sahip kişiler).
 • Hedeflerine ilerlemek için bağlantılar “örmeye” davet edin.

2. Alan Nasıl Düzenleniyor ve İhtiyaç Duyulan Materyaller

 • Büyük yapışkan kâğıtların ya da birden fazla flipchart kâğıdının olduğu uzun açık bir duvar.
 • 2*2 inç büyüklüğünde 8 farklı renkte yapışkan kâğıtlar.
 • Kalın siyah tahta kalemleri.

3. Katılım Nasıl Dağıtılıyor

 • Çekirdek çalışma ya da planlama grubundaki herkes dâhil olur.
 • Katkıda bulunmak için herkes eşit şansa sahip.

4. Gruplar Nasıl Oluşturuluyor

 • Önemli grupların adını ortaya çıkarmak için 1-2-4-Herkes.
 • Ağları içindeki kişilerin adlarını yazmak ve haritayı oluşturmak için herkes beraber çalışıyor.

5. Adımların Sıralanması ve Zaman

 • Hedefe ulaşmak için gerekli olan tüm gruplar için açıklama oluşturun ve bir renk ve sembol belirleyin. 5 dakika.
 • Her bir çekirdek grup üyesi adını yapışkan kâğıda yazar. Yapışkan kâğıtları duvarın ortasında bir grup haline getirin. 5 dakika.
 • Tüm çekirdek grup üyelerine “Bu çalışmada aktif olduğunu bildiğiniz kimleri tanıyorsunuz?” diye sorun. Her bir tanıdıklarının isimlerini bir yapışkan kâğıda yazmalarını söyleyin. Yapışkan kâğıtları, adı yazılan her bir kişinin, tasarım grubundaki her bir kişiye yakınlığına göre ayarlamalarını rica edin. 10 dakika.
 • Tüm çekirdek grup üyelerine “Bu çalışmaya başka kimleri dâhil etmek istersiniz?” diye sorun. Dâhil etmek istedikleri kişileri belirlemek için beyin fırtınası yapmaya ve onlar için yapışkan kâğıtlar oluşturmaya davet edin. Çekirdeği ve çevresi olacak şekilde yapışkan kâğıtlardan bir harita oluşturmaları isteyin (gerçek ve istenen katılım dağılımını gösterecek şekilde). Ağ genişledikçe yeni kategorilere ve renklere ihtiyaç olabilir. 10 dakika.
 • Çekirdek grup üyelerine geri çekilmelerini ve “Kim kimi tanıyor? Kim etkiye ve uzmanlığa sahip? Kim ilerlemeyi engelleyebilir? Kim ilerlemeyi artırabilir?” diye sormaları söyleyin. Çizgileri birleştirerek cevapları göstermelerini isteyin. 15 dakika.
 • 1) Ağlarına yeni kişileri davet etmek, çekmek ve eklemek; 2) Engeller için; 3) İlerleyişi artırmak için grubun stratejiler bulmasını isteyin. 10 dakika.

NEDEN? Amaçlar

 • Davranışlar ve sonuçlar üzerinde dolaylı fakat güçlü etkisi olan bağlantılara dokunun.
 • Bilgiyi ve yeniliği ölçüler ve sınırlar ötesine yayın –organizasyon içinde ve ötesinde-.
 • Değişim için daha çok sahiplik ve liderlik geliştirme.
 • İnsanların bağlantıları ve “kara delikleri” görmesine yardım etme.
 • İnsanların kendi kendine organize olmalarına ve yıkımlara karşı daha dayanıklı gruplar oluşturmalarına yardım etme.
 • Dengeyi pozitif değişime doğru çevirme.
 • Resmi olmayan sosyal ağlara dokunarak ve insanları katkıda bulunmaya davet ederek büyük bütçeler ve büyük planlamalar olmadan iş yapma.

İpuçları ve Tuzaklar

 • Çekirdek grup üyelerinin iş bitiren bir çekirdek grup olmaya ve yeni fikirler ve büyüme sağlayan farklılıklara sahip bir çevreye odaklanmalarını isteyin. Çevre genelde arkadaşlarınızın arkadaşlarıdır ve onların çok büyük yardımlarını görebilirsiniz.
 • Gelecekte kimin dâhil olmasını istediklerini düşünürken üyeleri BÜYÜK düşünmeye teşvik edin.
 • Kategoriler bölümünde 10’dan fazla fonksiyon ya da farklı grup dâhil etmeyin: çok kafa karıştırıcı olabilir.
 • İnsanların pozisyonları/unvanları yerine adlarını yazın.
 • İnsanları ağa dâhil eder ve bağlarken çekirdek grup üyelerine küçük düşünmelerini söyleyin (Örnek: eşler, küçük gruplar).
 • Smart Networks kurucusu June Holley’den daha fazlasını öğrenin. https://networkweaver.com/

Tekrarlar ve Varyasyonlar

 • Haritalara sık sık geri dönün: Kimin dahil olduğunu ve büyüme örüntülerini güncelleyin.
 • Ağ haritasını yapmak için yazılım kullanın, daha çok detay ve metrik sağlayın.
 • Sosyal Ağ Örme seanslarını takip eden aksiyon adımları için %15 Çözümler, Hikâye Tahtası Tasarımı, 1-2-4-Herkes ile bağlayın.

Örnekler

 • Bir hastanenin enfeksiyon yayılımını önlemek adına herkesle iletişime geçmesi gereken çekirdek takımı için.
 • Bir grup Yalın koçun ön hatta çalışanlar arasında yetkinlikleri ve yöntemleri resmi olmayan bir şekilde yayması için.
 • Bir finans organizasyonundaki orta seviye yöneticilerin prototipler geliştirmeleri ve birden fazla pazar için yeni ürün girişimi başlatmaları için.
 • İl yönetim liderleri kuralları pratiklere çevirme girişimlerini farklı ortamlarda başlatmak için.
 • Yeni bir teknolojinin kullanımını artırmak için, erken benimseyenler toplandı ve potansiyel yeni kullanıcıları belirlemek için ağlarının haritalarını çıkarmaları için.

Atıf: Özgürleştiren Yapı, Henri Lipmanowicz ve Keith McCandless tarafından geliştirilmiştir. June Holley’den ilham alınmıştır.

Yardımcı Malzeme

Aşağıda Sosyal Ağ Örme tanıtılırken kullandığımız sunum, güvenliği iyileştirmek için ilişkiler ağı oluşturuluyor.

Özgürleştiren Yapılar - Sosyal Ağ Örme
Özgürleştiren Yapılar – Sosyal Ağ Örme
Sosyal Ağ Örme
Sosyal Ağ Örme

Auistin Teksas’ta bir takım haritalarını yapmaya başlıyor.

Özgürleştiren Yapılar’ın tamamına buradan erişebilirsin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir