Scrum Toplantıları ve Ritüelleri

Bu yazıda hızlıca Scrum Toplantıları ve Ritülleri konusunda bilgi vereceğim. Scrum uygulayanların bazıları bu aktivitelere toplantı, bazıları ritüel, bazıları etkinlik bazıları sadece aktivite diyor. Scrum’ın iskeletini oluşturan bu aktivitelerde nelere dikkat etmek gerekiyor? Şimdi hep beraber hızlıca bakalım.

 

Scrum Toplantıları ve Ritüelleri

 1. Scrum
 2. Deneycilik
  • Şeffaflık
  • Gözlem
  • Adaptasyon

Scrum Toplantıları

 1. Toplantılar
 2. Günlük Scrum
  • Toplantının birincil amacı Geliştirme Takımı’nın senkronize olmasıdır.
  • 15 dakikadan uzun sürmemelidir!
  • Toplantının ikincil amacı yapılan hatalı bir iş varsa Geliştirme Takımı tarafından bunun ortaya çıkarılmasıdır. Yani risk kontrolüdür.
  • Dün ne yaptım?
  • Bugün ne yapacağım?
  • Önümde engel var mı?
  • Geliştirme Takımı üyeleri yukarıdaki sorulara cevap vererek bilgi paylaşırlar.
 3. Sprint Planlama
  • Toplantının amacı; gelecek Sprint yapılacak işlerin planlamasını yapmaktır.
  • Sprint uzunluğunun %5’i kadar zamanda tamamlanmalıdır. 4 haftalık Sprint’lerde 8 saat…
  • NE ve NASIL bölümlerinden oluşur.
  • NE bölümünde Ürün Sahibi geliştirilmesini istediği iş maddelerini açıklar.
  • NASIL bölümünde Sprint İş Listesi oluşturulur.
  • Geliştirme Takımı üyeleri analiz ve tasarım yaparlar.
  • NASIL bölümüne Ürün Sahibi katılmak zorunda değildir.
  • Toplantının girdisi Ürün İş Listesi, çıktısı Sprint İş Listesi ve Sprint Hedefi’dir.
  • Geliştirme Takımı, aşağıdaki parametreleri göz önünde bulundurur ve maliyet verir.
   1. Belirsizlik
   2. Karmaşıklık
   3. Risk
   4. Efor
 4. Sprint Değerlendirme Toplantısı
  • Toplantının amacı geçen Sprint’te tamamlanan özellikleri Scrum Takımı dışındaki paydaşlarla paylaşmaktır.
  • Toplantıyı yöneten kişi Ürün Sahibi’dir.
  • Paydaşlar ve Geliştirme Takımı, Ürünü Sahibi tarafından davet edilir. 4 haftalık Sprint’lerde 4 saatle sınırlıdır.
  • Geliştirme Takımı üyeleri, bitirilen maddeleri açıklar ve gelen soruları cevaplandırır.
  • Geliştirme Takımı üyeleri, nelerin iyi gittiğini ve gitmediğini paylaşabilir, yaşanan problemlerin nasıl çözüleceğini anlatabilirler.
  • Paydaşlar geri bildirimde bulunur.
  • Süper Ürün Sahibi, bu toplantıda belli olur. Paydaşlardan gelen geri bildirimleri değerlendirir ve değerli olanları Ürün İş Listesi’ne ekler.
  • Sprint Değerlendirme Toplantısı, Sprint Planlama Toplantısı için önemli bir girdi sağlayabilir.
  • Gelecek Sprint’te yapılacak işlere kısaca değinilebilir.
 5. Sprint Retrospektif Toplantısı
  • Toplantının amacı, son Sprint’in Scrum Takımı için nasıl geçtiğini değerlendirmektir.
  • Scrum Takımı, takım dışındaki kişilerde dahil, kişileri, ilişkileri, süreçleri ve araçları değerlendirebilir.
  • 4 haftalık Sprint’lerde 3 saatle sınırlıdır.
  • Toplantının başında bir önceki Sprint Retrospektif Toplantısı’nda alınan aksiyon kararlarının yerine getirilip getirilmediğine bakılır.
  • Scrum Takımı uygun görüyorsa takım dışındaki paydaşları toplantıya davet edebilir. Scrum Takımı’nın işini yapış şeklinde değişiklikler için plan oluşturulur.
 6. Detaylandırma Aktiviteleri
  • İş Listesi Maddeleri oluşturulur ya da var olanlar detaylandırılır.
  • İş Listesi Maddeleri sıralanır.
  • İş Listesi Maddeleri’ne maliyet verilir.
  • Her zaman bir toplantı olmak zorunda değildir. Her türlü aktivite, iletişim detaylandırma için yararlı bir şekilde kullanılabilir.

Scrum Toplantıları’ndaki Pratikler

 1. İYİ PRATİKLER
  • Planlama Toplantısı’nın «NASIL YAPACAĞIZ» bölümünde kağıt, kalem, beyaz tahta, görselleştirme kullanılması
  • Planlama Toplantısına girmeden önce detaylandırma çalışmasının yapılmış olması
  • Planlama sonrası takımın, şeffaflığı artırmak için yapmayı taahhüt ettiği iş listesi maddelerini paydaşlarla paylaşıp Sprint ile ilgili bilgi vermesi
  • Doğru kapasite hesabı için planlanmayan ancak Sprint içersinde acil yapılan işlere Sprint sonunda ya da Günlük Scrum’da maliyet verilmesi
  • Geliştirme Takımı’nın işleri en fazla 8 ideal saat olarak bölmeye çalışması
  • Son retrospektif toplantısında konuşulan aksiyonların Sprint Planlama sırasında dikkate alınması
  • Planlama toplantısının başında, takımın metriklerini inceleyerek o Sprint’in performansını ve çıktılarını diğer Sprint’lerle karşılaştırması
  • Ürün İş Listesi maddelerinin INVEST(INDEPENDENT, NEGOTİABLE, VALUABLE, ESTİMABLE, SMALL, TESTABLE) formuna uygun hazırlanması
 2. KÖTÜ PRATİKLER
  • Toplantıların geç başlaması, geç bitmesi, toplantı tarihlerinin değiştirilmesi
  • Scrum Master’ın veya Ürün Sahibi’nin bazen proje yöneticisi gibi davranması ve takım üyelerine iş atama eğiliminde olması
  • Planlama toplantısında Ürün Sahibi’nin Geliştirme Takımını daha fazla iş almaya zorlaması
  • Ürün Sahibi’nin işlerin NASIL yapılacağına karışması
  • Ürün Sahibi’nin detaylandırılmamış ve planlamaya uygun olmayan Ürün İş Listesi maddeleriyle planlama toplantısına gelmesi
  • İşlerin analiz, kodlama, test gibi genel adımlara bölünmesi
 3. ENNNNN KÖTÜ PRATİKLER
  • Geliştirme Takımı’nın Sprint Planlama Toplantısı’nın “Nasıl Yapacağız” bölümünde detaylı analiz, tasarım yapmaması
  • Ürün İş Listesi maddelerinin;
   • Yeterince detaylandırılmamış olması
   • Öncelikli olmaması
   • Analiz, kodlama, test şeklinde Sprint’lere dağıtılması
   • Kabul kriterlerinin olmaması
   • Maliyetinin verilmemesi
   • Çok büyük ve genel yazılmış olması

Teşekkürler.

Scrum Toplantıları ve Ritüelleri” hakkında 2 yorum

 1. Merhaba Cihan Bey,
  2 haftalık sprintlerde retrospektif toplantıları sizce minimum ve maksimum kaç saat olmalı en fazla verim alabilmek için.

  Şimdiden teşekkür ederim

  İyi çalışmalar

  1. Merhaba Yasemin,

   Minimum ya da maksimum zamandan önce dikkat edilmesi gereken iyileştirme aksiyonu çıkarılıyor mu? Çıkarılan bu aksiyonlar hayata geçiriliyor mu? Bence değerli olan kısmı bu. 🙂 Bazen kısa sürebilir bazen uzun sürebilir, insanları yönlendirirken zamanla onları kısıtlamak yerine değerli olan yönlendirmek daha doğru diye düşünüyorum. Birde Scrum Kılavuzu 4 haftalık Sprint’ler için 3 saat diyor. 🙂

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir