Scrum Nedir?

Scrum Nedir?
Scrum Nedir?

 

Scrum Nedir?

Scrum, içinde insan olan, iki daire ve dört dikdörtgenden oluşan bir çerçevedir. Kimi insanlar vizyona, kimi fikirlere, kimi fikirleri çalışan ürüne dönüştürme yeteneğine sahiptir.

Peki,  Scrum Takımı kimdir?

Scrum Takımı, fikirleri ürüne dönüştürme yeteneğine sahip insanlardan oluşur.

Product Owner, ürünün sahibi, fikirleri alır, onları değerlendirir ve değerli olanları Development Team’in önüne getirir.

Scrum Master, Scrum kuralları, teori ve pratiklerini iyi bilen ve Scrum Takımı’nın bu kuralları uygulamasından sorumlu kişidir.

Development Team, geliştirme işini gerçekleştiren, bir nevi yoktan var eden kişilerdir.

Peki, iki daire nedir?

Birinci daire Scrum Takımı’nın çalışan ürün parçacığı oluşturduğu süreyi ifade eder, buna Sprint deriz. Bir Sprint 4 haftadan uzun olamaz! İkinci daire ise Development Team’in 24 saatte bir, bir araya geldiği ve dünü, bugünü konuştuğu, planlama yaptığı ve önünde bir engel olup olmadığını anlattığı, 15 dakika süren Daily Scrum’dır.

 

Peki, dört dikdörtgen nedir?

Birinci dikdörtgen Product Backlog’tur. Bir ürün ya da hizmet için yapılacak işlerin listesidir. İşlerin önceliği Product Owner tarafından belirlenir, işler Development Team tarafından gerçekleştirilir. İş listesindeki maddeler Sprint Planning Toplantısı’nda tek tek konuşulur ve Development Team’in velocity’sine(hızına) göre yeterli miktarda iş alınır. Sprint Planning Toplantısı her Sprint’in başında gerçekleştirilir. Scrum Takımı, Sprint’te ne yapacaklarına, nasıl yapacaklarına dair planlama yapar, plan değil!

 

Plan değiştirilemezken, planlama içinde bulunulan ortama göre dinamik bir şekilde adapte olmayı ifade eder. Bu konu üzerine Eisenhower 2. Dünya Savaşı sırasında “Planlar bir hiçtir, planlama ise herşeydir!” der. Koşulların çok değişken olduğu ortamlarda determinist bir yaklaşımla planlar yapmak gerçekçi olmayacaktır.

 

İkinci dikdörtgen Sprint Backlog’tur. Sprint Planning Toplantısı’nın HOW bölümünde Development Team üyeleri Sprint Backlog’un içeriğini oluştururlar. İşi nasıl gerçekleştireceklerine dair planlama yaparlar ve Sprint içinde bu şekilde ilerlemeye çalışırlar.

 

Üçüncü dikdörtgen ise Sprint Review Toplantısı’dır. Projeye dahil olan tüm paydaşlar ve Scrum Takımı bu toplantıda bir araya gelirler. Scrum Takımı yaptığı işi anlatır. Bu iş üzerine yapılan yorumları dinlerler ve geri bildirim alırlar. Buradan çıkacak fikirler Development Team’in yaptığı işin değerini arttırabilir. Bu toplantı ürünün geleceğine yön verebilir.

 

Dördüncü dikdörtgen, Sprint Retrospective Toplantısı’dır. Bu toplantıya Scrum Takımı üyeleri katılmalarında sakınca görmüyorsa  tüm paydaşlar katılabilir. Scrum Takımı üyelerinin katılması kuraldır. Kendi aralarındaki iletişimi, yaşadıklarını, süreçlerini ve araçlarını değerlendirirler. Bu toplantı Scrum Takımı’nın kendini geliştirebilmesi için bir fırsattır. Bu toplantıda, “neleri daha iyi yapabiliriz, nasıl daha iyi yapabiliriz?” konuşulur.

 

Sonrasındaysa bir sonraki Sprint’in Planning Toplantısı gerçekleştirilir ve yazdıklarım ilk adımdan itibaren tekrar yaşanır.

 

Scrum Nedir?” hakkında 3 yorum

  1. Hocam güzel, kısa ve öz anlatmışsınız. Ancak “yoktan var etme” pek etik olmadı 🙂

    1. Fatih Selam,

      Soyuttan somuta çeviriyoruz o bakımdan 🙂 Başka yerlere çekmeyelim. Azıcıkta yazılımcıları övelim 🙂

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir