Scrum Master Nedir?

Scrum Master Nedir?

Makalenin odak konusu: Scrum Master Nedir? Scrum Master, çoban köpeği olarak tarif edilir. Bu metaforu kullanırken de Ürün Sahibi’nin hep daha fazla iş yapılabilmesi için Geliştirme Takımı’na Sprint içinde iş getirdiği ve Scrum Master’ın bunun önüne geçmesi gerektiği anlatılır.

Peki, Scrum Master, Geliştirme Takımı’nı sadece Ürün Sahibi’nden mi korur? Keşke! Scrum Master’ın işi bu kadar kolay olsaydı. Ürün Sahibi’ne yatırım getirisinden (ROI) sorumlu olduğunu hatırlatır, yaptığı şeyin Geliştirme Takımı’nın üretkenliğini düşürdüğünü söyler ve israf yarattığını açıklayarak Ürün Sahibi’ni savuştururdu.

Geliştirme Takımı’nı, Sprint içinde sadece Ürün Sahibi değil kurumda bulunan bütün paydaşlar rahatsız edebilir. Hatta kurumda olmayan fakat kuruma hizmet eden üçüncü parti firmalar, kurumdaki diğer Scrum Takımları ve bazen Geliştirme Takımı üyeleri arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklı bir rahatsızlık oluşabilir. Geliştirme Takımı’nın konsantrasyonu bozulabilir. İşte oluşan bütün bu durumlarda Scrum Master araya girer ve bu sorunları göğüsleyen ilk kişi olur.

Yaşanan probleme göre Geliştirme Takımı üyelerini toplayabilir ya da ilgili Geliştirme Takımı üyesinden sorunun çözümü için yardım isteyebilir ya da yönetim ile görüşerek bu sorunu çözmelerini isteyebilir.

Scrum Master’ın bir diğer sorumluluğu ise Geliştirme Takımı önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Öncelikle engeli kaldırmak için sorunun kaynağına iner ve sorunun çözümünü adresler. Sorunu adresleyebileceği yerler Geliştirme Takımı, Ürün Sahibi  ya da üst yönetim olabilir. Daha sonra ise sorunun çözülüp çözülmediğini takip eder, gözlemler. Elbet bu durum Scrum Master sorunu kendi çözemediğinde geçerli bir durumdur. Sorunu başkasına çözdürebilir fakat engeli kaldırma sorumluluğu yine Scrum Master’a aittir.

Scrum Master

Geliştirme Takımı’nın Önündeki Engellere Örnekler:

  • Geliştirme Takımı üyelerinden biri özel hayatında sorunlar yaşıyor olabilir, bu nedenle de verimli çalışamıyordur. Takım üyesini rahatsız etmeden bu problemi öğrenmek ve destek olmak böylece takım üyesinin performansını artırmak Scrum Master’ın sorumluluğundadır.
  • Takımın uygun bir test ortamı olmayabilir. Bunun için ilgili birimle görüşmek eğer sorun çözülemiyorsa bunu üst yönetime bildirmek ve onların çözebilmesi için yardımcı olmak yine Scrum Master’ın sorumluluğudur.
  • İşe yeni başlayan takım üyesinin önündeki engel servis aracının nerede olduğunu bilmiyor olması olabilir. Bunu çözmek yine Scrum Master’ın sorumluluğudur.

Scrum Master’ın Ürün Sahibi’yle İlgili Sorumlulukları

Scrum Master sadece Geliştirme Takımı’na hizmet etmez, Ürün Sahibi’ne de birçok konuda hizmette bulunur. Bunlardan ilki etkili bir Ürün İş Listesi yönetimi için gerekli yetkinliği kazanması konusudur. Bunu yaparken deneysel süreçlerde karmaşık ürün geliştirilmesini anlamasını sağlar. Sonrasındaki sorumluluğu Ürün İş Listesi’ndeki maddelerin önceliklendirilmesidir. Önceliği belirlerken yatırım getirisi, risk, aciliyet, bağımlılık ve sistem optimizasyonu gibi değişkenleri gözden geçirmesini hatırlatmaktır. Ürün Sahibi, Ürün İş Listesi yönetimi yaparken, iş maddelerini nasıl yazacağını bilmelidir. Scrum Master bunu öğretmekten sorumludur. Scrum Master, INVEST, DEEP, MoSCoW, kabul kriteri, User Story gibi Ürün İş Listesi’nin yönetmek ve iş maddesi yazma tekniklerini Ürün Sahibi’ne anlatır ve uygun olanı kullanmasını sağlar.

Scrum Master, Scrum Takımı dışında kurumdaki diğer paydaşlara deneyciliği ve kurumsal çevikliği anlamalarında yardım eder. Diğer Scrum Master’lar ile bir araya gelerek, tecrübelerini anlatır ve diğer Scrum Master’ların tecrübelerini dinler. Böylece bilgi paylaşımı yapılır, ortak sorunlar bulunur, ortak sorunlara ortak çözümler ortaya çıkarılır. Kurum içinde Çeviklik ve Scrum ile ilgili atölye çalışmaları, toplantılar, seminerler düzenler.  Elbet Scrum Master bunları yapmadan önce Scrum Takımı‘nın  Scrum kural, teori ve pratiklerini iyi bildiğinden ve uyguladığından emin olur.

Bütün bunlardan sonra Scrum Master’ın işi elbet bitmiş olmayacaktır, Scrum Takımı’nı yarın başka bir macera bekliyor!

Scrum Master Nedir?” hakkında 1 yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir