Scrum Master Sorumluluk Listesi ve Scrum Master Görevleri

Scrum Master Sorumluluk Listesi

Scrum Master sorumluluk listesi, tüm kontrol listeleri gibi insan dikkatinden ve hafızasından kaynaklı hataları en aza indirmek ya da engellemek için kullanılır. Gözlemlenmesi gerektiği düşünülen noktalar liste içinde belirtilir. Scrum’ı yeni öğrenen takımlarda kontrol listesi kullanmak ve gerekli refleksleri kazanmak çok iyi bir pratik olabilir. Kontrol listesi kullanırken dikkat edilmesi gereken konu; kontrol listesinin yaratıcılığı öldürmemesidir ve liste içinde bulunan maddelerin bir statuko oluşturmamasıdır. Statukodan anlaşılması gereken şey listede bulunan maddelerin olmazsa olmaz olarak görülmesi ve liste de bulunmayan konuların önemsenmemesi olarak düşünülebilir. Bu nedenle Scrum Master sorumluluk listesi 4-5 Sprint kullanılmalı ve bağımlılık kazanılmadan bırakılması yaratıcılığın ölmesini ve statukonun oluşmasını engelleyecektir.

Aşağıdaki kontrol listesi bir Scrum Master’ın Ürün Sahibi, Geliştirme Takımı, Çevik Mühendislik Pratikleri ve çalıştığı organizasyonu gözlemlerken kullanabileceği bir listedir.

Scrum Master Sorumluluk Listesi
Scrum Master’ın Görevleri ve Hizmetleri

Ürün Sahibi Nasıl?

 • Ürün İş Listesi önceliklendirilmiş mi?
 • Ürün İş Listesi’nde bütün paydaşların istekleri bulunuyor mu?
 • Ürün İş Listesi yönetilebilir bir büyüklükte mi? Yukarıda bulunan maddeler daha küçük aşağıdaki maddeler daha büyük mü?
 • Yukarıdaki iş maddeleri yazılırken iş maddesi yazım teknikleri kullanılmış mı? INVEST, DEEP, User Story
 • Ürün Sahibi’ni teknik borç ve teknik borcun nasıl ödenebileceği konusunda bilgilendirdiniz mi?
 • Ürün İş Listesi’nin bilgi yayıcı özelliği var mı? Ürün İş Listesi bütün paydaşlar tarafından görülebiliyor mu?
 • Ürün İş Listesi yönetimi için kullandığınız uygulama hakkında herkes bilgi sahibi mi?
 • Ürün İş Listesi çıktıları alarak bilgiyi görselleştiriyor mu?
 • Ürün Sahibi’ne, Ürün İş Listesi maddelerini uygun teslimler gerçekleştirebilecek şekilde sıralaması için yardım eder misiniz?
 • Teslim Plan’ı herkes tarafından biliniyor mu? Teslim planı için grafik kullanıyor musunuz?
 • Son Sprint Değerlendirme Toplantısı’ndan sonra Ürün Sahibi Teslim Planı’nı güncelledi mi?

Geliştirme Takımı Nasıl?

 • Takım odaklı mı?
 • Hedefleri net mi?
 • Konsantrasyon yüksek mi?
 • Takımda farkındalık var mı?
 • Doğru ve hızlıca geri bildirimlerde bulunuyor mu?
 • Yapılabilecek işler ve yetkinlikler arasında bir orantı bulunuyor mu?
 • Takım üyeleri aktivitelere hakim mi?
 • Takım üyeleri birbirinden hoşlanıyor mu (beraber çalışmaktan memnun mu), başarıda ve başarısızlıkta beraberler mi? Birbirlerinin başarılarını kutluyorlar mı?
 • Takım üyeleri birbirine güveniyor mu? Yetkinliklerini artırmak için birbirlerini zorluyorlar mı?
 • Takım üyeleri rahatsız oldukları için konuşmadıkları konular var mı?
 • Sprint Retrospektif Toplantılar’ını yapabileceğiniz farklı lokasyonlar denediniz mi?
 • Takım, Sprint Hedefi’ne odaklanıp işleri buna göre geliştiriyor mu?
 • Scrum Duvarı, Takımın şuan yaptığı işi yansıtıyor mu?
 • Takım üyelerinin yetkinlikleri bir Sprint’e alınan işlerin hepsini bitirmeye yeterli mi?
 • Takımın kendini yönettiği araçlar (Duvar, Sprint Burndown Grafik, Engel Listesi), takımın görüş alanında mı? Takımın kullanımına uygun mu?
 • Bu araçlar, takım üyeleri dışında karışan kimselerden korunuyor mu? Takım üyelerinin dışında bu araçların kötü niyetli incelenmesi şeffaflığa zarar verebilir!
 • Takım üyeleri işleri gönüllü alıyor mu?
 • Teknik borcun ödenmesi için Ürün İş Listesi’nde iş maddelerini bulunuyor mu?
 • Takım üyeleri ünvanlarını takım odasının dışında bırakıyor mu?

Çevik Mühendislik Pratikleri Nasıl?

 • Regresyon testleri otomatize edildi mi?
 • Fonksiyonel ve birim testleri otomatize edildi mi?
 • Takım, sistem ve birim testleri projeyi geliştirdiği dilde yazabiliyor mu?
 • Sürekli Entegrasyon kullanıyor musunuz?
 • Takım üyeleri sürekli tasarım (continuous design) ve sürekli kod iyileştirme (constant refactoring) pratiklerini kullanıyor mu?
 • Bitti Tanımınız’da otomatize edilmiş testler ve sürekli kod iyileştirme bulunuyor mu?
 • Takım üyeleri Eşli Programlama yapıyor mu?

Organizasyon Nasıl?

 • Takımlar arası uygun seviyede iletişim gerçekleşiyor mu?
 • Takımlar bağımsız bir şekilde yeni işlevsellikler üretebiliyorlar mı?
 • Scrum Master’lar bir araya geliyor mu? Organizasyonel engeller üzerine çalışma yapıyorlar mı?
 • Organizasyonel engeller yöneticilerin odasında bir duvarda asılı mı?
 • Takım üyelerinizin kariyer yolu ile organizasyonun gerçekleştirdikleri örtüşüyor mu?
 • Organizasyonunuz çalışılabilecek en güzel yerlerden biri olarak biliniyor mu? (google gibi)
 • Öğrenen bir organizasyon oluşturuyor musunuz?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir