Agile Engineering Practices

Agile Engineering Practices – Agile Mühendislik Pratikleri

Agile yazılım geliştirme yaklaşımının bel kemiği olarak görülen Pair Programming, Test Driven Development, Continuous Integration, Refactoring, Acceptance Testing, Small Releases, Simple Design, Coding Standards, Shared Metaphor, Collective Code Ownership gibi mühendislik pratikleridir.

« Back to Glossary Index

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir