Pair Programming

Pair Programming – Çift Programlama

Agile yazılım geliştirme yaklaşımlarından biri olan eXtreme Programming ile geliştirilen Agile mühendislik pratiklerinden biridir. Temelde iki yazılım geliştiricinin çift oluşturup beraber kod yazmasıdır. Yazılım geliştiricilerden biri “sürücü” olarak adlandırılır, bu kişi kodu yazar. Diğer yazılımcı ise “gözlemci” olarak adlanlarılır ve yazılan her satır kodu gözden geçirir.

Sürücü yaratıcı zekasını kullanır. İnsanoğlunun doğası gereği zihni en kısa yolu bulmaya odaklanır ve işi bu şekilde tamamlar. Gözlemci ise daha stratejik ve uzun vadeli düşünerek gelecekte yaşanabilecek problemleri önlemek için bir rehberlik sağlar. İki yazılımcı rolleri sık bir şekilde değiştirirler.

« Back to Glossary Index