Etiket arşivi: Sprint Planing

Sprint Planlama Toplantısı Nasıl Yapılır? NE Bölümü…

Sprint Planlama Toplantısı Nasıl Yapılır? NE Bölümü…

Sprint Planlama Toplantısı’nın ilk bölümü olan NE bölümünü 1 saat ya da altında bir sürede tamamlayabildiniz mi?

Scrum’ı anlayamamış Ürün Sahipleri tarafından kolayca işgal edilebilen toplantının bu bölümünde sıklıkla birkaç hata yapılır. Müşteri ile Sprint içinde yakın ilişki kurmaktan çekinen ya da bunu gerekli görmeyen Ürün Sahipleri müşterinin ihtiyaçlarını Sprint Planlama Toplantısı’nın NE bölümünde dinlemek isterler. Müşteri, toplantıya geldiğinde tüm Scrum Takımı’nın kendini dinlediğini görünce memnun olur. Halbuki ortada yaratılan çok büyük bir israf vardır. Müşteri ihtiyaçlarının Ürün Sahibi tarafından alınması, bunların değerli olup olmadığının belirlenmesi ve İş Listesindeki öncelik ve değer sıralamasının Sprint içinde yapılmış olması gerekmektedir. Ürün Sahibi bu toplantıya önceliği belirlenmiş bir liste ile gelir. Daha iyi olanı ise bu listeyi eski adıyla grooming yeni adıyla refinement aktivitelerinde Geliştirme Takımı üyelerine göstermiş olmasıdır. Elbet son gün son dakika içinde acil işler çıkmış ve listeye girmiş olabilir ve Geliştirme Takımı bunu ilk defa görüyor olabilir. Önemli olan Geliştirme Takımı, Sprint İş Listesini oluştururken onların istediği detay bilgileri doğru bir şekilde verebilmektir.

 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta toplantının NE bölümünün amacından sapıp bir grooming aktivitesine dönüşmemesi ve NASIL bölümü için gerekli zamanın ayrılmış olmasıdır. Bunu yapabilmek içinse gerektiği kadar detaylandırma aktivitesinin yapılmış olması lazım gelir ve mümkün olan en kısa sürede NE bölümünün bitirilmesidir.

Sprint Planlama Toplantısı Nasıl Yapılır? NE Bölümü… yazısına devam et

Sprint Planlama Toplantısı Nasıl Yapılır?

Sprint Planlama Toplantısı Nasıl Yapılır?

Çevikliğin, bir kültür ve “Neden” sorusuna bir cevap olduğunu daha önceki yazılarımda anlatmıştım. Scrum ise bu kültürü oluşturmanın, uygulamanın ve yaşatmanın yollarından biridir. Ayrıca “Nasıl” sorusunun cevabıdır. Scrum’da herşey iyi bir planlamayla başlar. Çevikliği ve Scrum’ı yeni öğrenenlerle sohbet ettiğimde genelde Scrum’da plan olmadığına ve bu nedenle işlerin yolunda gitmediğine dair yakınmalarını duyarım. Aynı şekilde Çeviklik’ten yakınırkende dokümantasyon olmadığını ve bu nedenle birçok sorun yaşadıklarını anlatırlar.

 

Evet! Scrum’da plan yoktur. Daha etkili olan planlama vardır. Bir plan yaparsanız ona uymak zorunda kalırsınız, bir değişiklikle karşılaştığınızda planı değiştiremezsiniz ve değişikliği kabul etmek istemezsiniz. Şimdi sizlere Scrum’da iyi bir planlamanın nasıl yapılabileceğini ve Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu’nun değerlerinden biri olan “Kapsamlı dökümantasyondan ziyade çalışan yazılım” ile ne anlatılmak istendiğini açıklamaya çalışacağım.(1)

 

Scrum’da resmi olarak belirtilen dört toplantıdan biri olan Sprint Planlama Toplantısı iki bölümden oluşur. NE ve NASIL bölümlerine ayrılan toplantının ilk bölümünde ne iş yapılacağı, ikinci bölümünde ise bu işin nasıl yapılacağı konuşulur. Geliştirme Takımı, Ürün Sahibi ve Scrum Master’ın toplantıya katılımı zorunludur. Dört haftalık Sprint’ler koşan takımlarda toplantı süresi 8 saatle sınırlıdır. Doğru orantıyla iki haftalık Sprint’ler koşan takımlarda ise 4 saatle sınırlıdır.

Sprint Planlama Toplantısı Nasıl Yapılır? yazısına devam et

Product Backlog Refinement (Grooming) Nedir?

Product Backlog Refinement Meeting

Product Backlog Refinement – Grooming Nedir?

Ürün İş Listesi’nin Detaylandırılması, İşlerin Olgunlaştırılması

Product Backlog Refinement aktivitesi Scrum’da bulunan aktivitelerden biridir. Yapılması zorunlu değil fakat faydalıdır. Refinement Toplantısı’ndan kimi zaman “grooming” olarakta bahsedilir(Scrum Klavuzunun 2013 yılının Temmuz ayından önce çıkan versiyonlarında bu aktiviteden grooming olarak bahsedilir). Bu aktivitenin amacı ürün listesini temiz, düzenli tutmak ve Geliştirme Takımı’nın gelecek Sprint’ler içinde Ürün Sahibine sorularını Sprint başlamadan önce sormasıdır. Böylece Ürün Sahibi bir sonraki Sprint’in Planlama Toplantısı’na hazırlıklı olarak gelebilir.

 

Detaylandırma aktivitesinde Geliştirme Takımı ve Ürün Sahibi, Ürün İş Listesi’nde en üstte bulunan maddeler üzerine konuşurlar. Ürün İş Listesi’ndeki maddeler hakkında Geliştirme Takımı’nın soruları olabilir. Toplantıda Ürün Sahibine bu sorular yöneltilir. Ürün Sahibi bütün sorulara toplantı sırasında cevap veremeyebilir. Bu soruları alarak bir sonraki Sprint Planlama Toplantısı’na soruların cevaplarıyla gelmesi harika bir pratik olur.

 

Product Backlog Refinement (Grooming) Nedir? yazısına devam et

Daily Scrum Nedir?

Daily Scrum
Daily Scrum

Daily Scrum Nedir?

Scrum Klavuzu’nda dört resmi toplantıdan bahsedilir. Bunlar Daily Scrum, Sprint Planning, Sprint Review ve Sprint Retrospective’dir.

 

Daily Scrum, Development Team üyelerinin katılımıyla 24 saatte bir aynı yer ve saatte gerçekleştirilir. Development Team üyelerinin katılımının zorunlu olduğu bu toplantıda üyeler aşağıdaki üç soruya yanıt verirler.

 

  1. Dün ne yaptım?
  2. Bugün ne yapacağım?
  3. Önümde bir engel var mı?

 

“Dün ne yaptım?” sorusuyla planlamada nerede olduklarını anlatırlar.

“Bugün ne yapacağım?” sorusuyla yeni günün planlamasını yaparlar.

“Önümde engel var mı?” sorusu ise geliştirmeyi geciktirecek herhangi bir engel varsa bunu tespit etmek ve ortadan kaldırmak için cevaplandırılır.

 

Birçok kişi ve birçok Takım tarafından bu toplantı statu alma ve verme toplantısı olarak değerlendirilse bile gerçekteki amacı yapılan Sprint Planlama’sına adapte olmak ve olabildiğince bu planlamaya sadık kalmak olarak düşünülmelidir.

Daily Scrum Nedir? yazısına devam et

Scrum Nedir?

Scrum Nedir?
Scrum Nedir?

 

Scrum Nedir?

Scrum, içinde insan olan, iki daire ve dört dikdörtgenden oluşan bir çerçevedir. Kimi insanlar vizyona, kimi fikirlere, kimi fikirleri çalışan ürüne dönüştürme yeteneğine sahiptir.

Peki,  Scrum Takımı kimdir?

Scrum Takımı, fikirleri ürüne dönüştürme yeteneğine sahip insanlardan oluşur.

Product Owner, ürünün sahibi, fikirleri alır, onları değerlendirir ve değerli olanları Development Team’in önüne getirir.

Scrum Master, Scrum kuralları, teori ve pratiklerini iyi bilen ve Scrum Takımı’nın bu kuralları uygulamasından sorumlu kişidir.

Development Team, geliştirme işini gerçekleştiren, bir nevi yoktan var eden kişilerdir.

Scrum Nedir? yazısına devam et