Scrum But

Scrum ButScrum Ama

Scrum But, Scrum yapıldığı iddia edilen fakat belirli nedenlerden dolayı bazı aktivitelerin ya da süreçlerin işletilmediği durumlardır. Örneğin Scrum yapıyoruz fakat Sprint Review Toplantılarına müşteriyi davet etmiyoruz çünkü User Acceptance Test’lerini gerçekleştirirken müşteriler yaptığımız geliştirmeleri görmüş oluyorlar.

« Back to Glossary Index