Scaling Scrum

Scaling Scrum

Kimi organizasyonlar Scrum’ı kullanan birkaç takımla birkaç projeyi geliştirirken kimi organizasyonlar kurum genelinde Scrum’ın uygularlar. Bu durumlarda Scrum sadece IT bünyesinde değil kurumun diğer bölümlerinde de etkisini göstermeye başlar. Dolayısıyla farklı ve daha büyük sorunlarla karşılaşabilirler. Bu sorunların üstesinden gelmek ve Scrum’ı kurumun tümüne yaymak Scaling Scrum anlamına gelmektedir.

« Back to Glossary Index