Feature Driven Development

Feature Driven Development – Özellik Güdümlü Geliştirme

Agile yazılım geliştirme yaklaşımlarından biridir. İlerlemeli ve artımlı bir yazılım geliştirme sürecidir. FDD bünyesinde kabul görmüş best practise’leri barındırır. Bu pratikler müşteriye değeri katan özellikleri baz alır. Amacı tekrarlı bir şekilde çalışan yazılımın müşteriye teslimatıdır. 1995 yılında Singapur’da 50 kişilik yazılım geliştirme ekinin 15 ayda tamamladığı bir proje için Jeff De Luca tarafından tasarlanmıştır. Modelleme, listeleme, planlama, tasarım ve geliştirme olarak 5 farklı sürecin birleşimini içerir.

« Back to Glossary Index