Etiket arşivi: Business Intelligence

Edit Top Rows 200

Edit Top Rows 200

Sql Server Management Studio (SSMS) i kullanarak işlemlerinizi gerçekleştiriyorsanız Microsoft işinizi kolaylaştırmak için birçok şey düşünmüş örneğin Edit Top 200 Rows. Peki, tablomda 200 den fazla kayıt bulunuyorsa ne yapmam gerekiyor?

  1. Seçeneğiniz;

Ekran kısa yollarında üzerinde SQL yazan butona tıklayabilirsiniz ve Top 200 Rowsu getiren queryi ile birlikte verilerinizin bulunduğu ekran açılabilir ki buradan queryi değiştirip istediğiniz sayıda kayıdı getirebilir ve üzerinde istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Örnek; Edit Top Rows 200 yazısına devam et

İş Zekası Nedir?

İş Zekası Nedir?

İş Zekası, ham veriyi yapılacak iş hedefleri doğrultusunda anlamlı ve kullanışlı şekle getirmemizi sağlayan teoriler, metodolojiler, süreçler, mimariler ve teknolojilerin bir arada bulunduğu kümedir. İş Zekası, büyük miktarda verileri işleyerek yeni projelerin belirlenmesini ve geliştirilmesine yardım eder.

İş Zekası Teknolojileri, işimiz hakkında geçmişe dönük, şimdiki zaman ve ileriye dönük fikirler edinmemizi sağlar. İş Zekası Teknolojilerinin yaygın işlevleri, raporlama, çok boyutlu analiz süreçleri, mantıksal çözümlemeler, veri madenciliği, süreç madenciliği(süreç yönetim teknikleri), karmaşık olay analizi, iş performans yönetimi, bir iş sürecini diğer performans ölçümleriyle ya da bu iş sürecinin en iyileri ile kıyaslama, tahmine dayalı mantıksal çözümler ve kurala dayalı mantıksal çözümlerdir.