Stakeholder

Stakeholder – Paydaş

Scrum Takımı dışında bulunan paydaşları ifade etmek için kullanılır. Proje sponsorları, yöneticiler, işbirimlerine verilen genel addır.

« Back to Glossary Index