Inspection

Inspection – Gözlem

Gözlem, şeffaflık ve adaptasyon ile deneyciliğin temelini oluşturan üç sütundan biridir. Deneycilik, şeffaf bir ortamda yapılan gözlemden sonra alınan aksiyonların istenilen sonuçları üreteceğini iddia eder. Scrum, deneysel süreç kontrol teorisi üzerine kurulmuştur.

« Back to Glossary Index