Etiket arşivi: String

Nesne Yönelimli Programlama IV

Nesne Yönelimli Programlama IV

Miras Alma(Inheritance)

Miras alma yeni sınıflar oluşturmanızı sağlar. Bir sınıf içinde davranışını tanımladığınız öğeleri miras alınmış sınıf içinde yeniden kullanabilir, bu sınıfa yeni öğeler ekleyebilir ve var olan üyeler üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Üyeleri miras alınan sınıfa Temel Sınıf(Base Class) ve miras alınan sınıfa Türetilmiş Sınıf(Derived Class) adı verilir. Esas olarak bütün sınıflar “Object” sınıfından türetilmiştir. .Net içinde bulunan dillerde çoklu miras desteklenmez, türetilmiş sınıfların sadece bir temel sınıfı olabilir. Temel sınıftan türetilmiş sınıf oluşturmak için; Nesne Yönelimli Programlama IV yazısına devam et

Nesne Yönelimli Programlama II

Nesne Yönelimli Programlama II

Sınıflar ve Nesneler

Sınıf ve Nesne terimleri kimi zaman birbirlerinin yerine kullanılırlar. Fakat sınıflar, nesnelerin tipi şeklinde ifade edilir ve nesneler bu sınıfın örnekleridir. Buradan anlaşılacağı üzere bir nesne oluşturma işlemine örnekleme denir. Blueprint mantığını kullanır, bir sınıf blueprinttir ve nesne o blueprintten oluşturulan binadır. Bir sınıf tanımlamaya örnek; Nesne Yönelimli Programlama II yazısına devam et

Field ile Property Arasındaki Fark

Field ile Property Arasındaki Fark

Field : Bir class yada struct içinde tanımlanan her tipten değişkendir.

Fieldlar onları içeren tiplerin üyeleridir. Fieldlar, birden fazla metodun erişim sağlaması gereken verileri saklarlar ve bu verinin saklanma zamanı herhangi bir metodun yaşam zamanından uzun olmalıdır.

Fieldlar, önce erişim seviyesi sonra tipi ve daha sonra adı şeklinde class bloğunun içinde tanımlanırlar.

Örneğin; private int _CategoryId;

Property : Property, field ve metotları birleştirir. Field ile Property Arasındaki Fark yazısına devam et

Verbatim string nedir?

Verbatim string nedir? Sıradan stringten farkı nedir?

Verbatim @ işaretiyle başlayan ve “ çift tırnak işaretleri arasında yer alan ifadedir.

Örneğin; string city = @”İstanbul”;

Verbatim stringin avantajı dosya yolu belirtirken, özel karakterleri kullanırken ortaya çıkar ve bize kolaylık sağlar. Verbatim string \t (tab) karakteri eklemek istediğimizde bunu string ifadenin devamı şeklinde algılar \t ifadesinin olduğu yere tab karakteri eklemez. Aynı zamanda çift tırnak eklemek istediğimizde \” ifadesini kullanmamıza gerek yoktur.

Verbatim string nedir? yazısına devam et

“String” ile “string” Arasındaki Fark

“String” ile “string” Arasındaki Fark

string ifadesi System.String sınıfını çağırmak için kullandığımız bir aliasdır. Kısacası ;

string sözcüğünün System.String farkı yoktur.

string text = “İstanbul”;

String text = “İstanbul”;

İfadelerinin birbirinden hiçbir farkı yoktur. Execute zamanında, iki ifade de aynı kodu compile eder. C# için diğer sınıflar ve onların aliasları : “String” ile “string” Arasındaki Fark yazısına devam et