Kategori arşivi: Software Craftsmanship

Çeviklikte Gözlem ve Adaptasyon Ne Zaman Kullanılır?

Çeviklikte Gözlem ve Adaptasyon Ne Zaman Kullanılır?

Kurumsal Geçiş Takımı’yla gözlem ve adaptasyonu basit durumlarda kullanmak gayet mantıklı bir yaklaşımdır. Sonuçta bu değişim çabası çok zahmetlidir, bu uygulandıktan sonra daha güçlü olan dönüşüm yaklaşımı düşünülmelidir.

ADAPT

ADAPT, Scrum’ın benimsenmesi için Mike Cohn’un modelidir.

  • Awareness – Farkındalık – içinde bulunulan sürecin kabul edilebilir sonuçlar üretmediğinin farkında olmak.
  • Desire – İstek – Var olan problemlerin adreslenmesi için Scrum’ı benimseme isteği.
  • Ability – Yetenek – Scrum ile başarılı olabilmek için gerekli yetenek.
  • Promotion – Tanıtım – Scrum deneyimlerimizi paylaşarak hem bizim bunu hatırlamamız hem başkalarının bizim başarımızı görmesini sağlamak.
  • Transfer – Aktarım – Scrum’ı kullanmanın etkilerinin şirketin bütün bölümlerine aktarılması.

Daha fazla bilgi için Mike Cohn’un kitabına ya da sunumuna bakabilirsiniz[Cohn – “Succeeding with Agile” – Chapter 2] [Cohn – “Adapting to Agile Keynote”].

Çeviklikte Gözlem ve Adaptasyon Ne Zaman Kullanılır? yazısına devam et

Çevikliği Benimseme ve Çevik Dönüşüm

Destekleyici Kültürde Çevikliği Benimseme ve Çevik Dönüşüm

Bu yazının amacı Çevikliği Benimseme ve Çevik Dönüşüm konularını netleştirmektir. Bu bölümde baskın kültürlerin İş birliği ve Usta-Çıraklık -ve belkide eXtreme Programming için Yetkinlik- olduğu destekleyici kültürde Çevikliği benimseme ve Çevik olmanın ne olduğunu göreceğiz.  Bu bölümde anlatılacak fikirler ve yaklaşımlar Kanban ve Yazılım Ustalığı’na da uygulanabilir. Çeviklik, bu bölümün anahtar fikirlerini göstermek için kullanılacaktır.

Önceden konuştuğumuz gibi Schneider Kültür Modeli organizasyondaki baskın kültürün hangi kültür olduğunu görmemizi sağlar. Çeviklik anlayışının kültür tarafından tamamıyla desteklendiği varsayımıyla basit bir şekilde Çevik Pratikleri benimseme yaklaşımı naif bir görüştür. Maalesef durum bir şekilde bundan daha karmaşıktır. Böyle bir durumda Schneider Kültür Modeli hangi senaryoda olduğumuzu anlamamıza yardım eder fakat ileri bir rehberlik sağlamaz.

Organizasyonel Kültür ve Liderlik’te(In Organizational Culture and Leadership), Schein şunu iddia eder, “kültürün yüzeysel modellerini görmezden gelmeliyiz ve daha derin ve karmaşık antropolojik modeller oluşturmalıyız”[Schein, p.14]. Kültürü birçok farklı boyutta ele alır, örneğin; adetler, gelenek, grup normları, benimsenen değerler, resmi felsefe, oyunun kuralları, kök mecazlar vb. Çevikliği Benimseme ve Çevik Dönüşüm yazısına devam et

Çevik Bildiri ve Scrum’ı Görmezden Gelme

Çevik Bildiri ve Scrum’ı Görmezden Gelme

Yapılan şeyler kadar yapılmayan şeylerde önemlidir. Zihniyet yada kültürde bir değişimi öneren yada bunun için teşvik eden şeyleri görmezden gelmek önemlidir. Neden? Deneyimlerime göre, Çevik Pratikleri benimserken Çevik Bildiri, kafa karıştırıcı, şaşırtıcı ve zihniyette bir değişikliği tartışmayı tehlikeye atıyor. Örneğin, bir yazılım grubu dünyanın farklı yerlerine dağılmışken yüksek işbirliğine odaklanarak faydalarını anlatmak pek yararlı değil.

 

Daha önceden konuştuğumuz gibi, Çevik Bildiri belirli değerlerin net bir şekilde ifadesidir. Bu değerler belirli bir kültürü şekillendirmeyi amaçlar. Böyle olunca Çevik Pratikleri benimserken bu değerlerden bahsetmemek yada onları ulaşılması gereken bir amaç olarak görstermemek iyi bir fikirdir. En iyi ihtimalde dönüşüm sadece bu değerlerle ilgili değil ve en kötü ihtimalle çalışanların davranışlarında sürtüşmeye yol açan değişikliklere neden olacaklardır. Ancak yönetim takımıyla kültür hakkında konuşurken bu değerler ve ilkelerden bahsetmek gerekebilir. Böylece yönetim takımı benimseme ve dönüşüm hakkında bilinçli bir şekilde karar verebilirler.

Çevik Bildiri ve Scrum’ı Görmezden Gelme yazısına devam et

Bölüm 3 : Benimseme ve Dönüşüm Hayatta Kalma Rehberi

Bölüm 3 : Benimseme ve Dönüşüm Hayatta Kalma Rehberi

Benimseme ve Dönüşümü Tanımlama

Benimseme bir ürüne yada sürece uygulanabilecek bir terimi ifade eder. Örneğin, “Microsoft Office yerine GoogleDocs’u benimsiyoruz” ya da “yeni bir tedarik süreci benimsiyoruz”.

 

“Çevikliği benimsiyoruz”, sıkça hatalı olarak kullanılır. Daha önce anlattığımız gibi Çeviklik bir anlayıştır ve kültürdür, kendiliğinden benimsenemez. Diğer taraftan, şu söylenebilir : “Scrum’ı benimsiyoruz” ya da “Çevik pratikleri benimsiyoruz”.

 

Dönüşüm, bir durumdan başka bir duruma geçmeyi anlatır. Bu, büyük birşeydir! Tıpkı tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi yada insanların işten zevk alabileceği bir ortam oluşturmak gibi.

Bölüm 3 : Benimseme ve Dönüşüm Hayatta Kalma Rehberi yazısına devam et

Kültür ile Çalışmak

Kültür ile Çalışmak

Aşağıdaki diyagram Çeviklik, Kanban ve Ustalık ilkelerinin farklı kültürler ile nasıl örtüştüklerini gösterir. Şekil, her biri için önceki bölümlerde yaptığımız analizlere dayanarak dominant kültürü gösterir.

Kültür ile çalışmak
Kültür ile çalışmak

Diyagram hangi yaklaşımı kullanırsanız şirketinizde gelişecek dominant kültürü belirlemenizde bir klavuz olarak kullanılabilir.

  • Kontrol Kültürüne, Kanban öncülük eder
  • Yetkinlik Kültürüne, Yazılım Ustalığı öncülük eder
  • İşbirliği ya da Usta-Çıraklık Kültürüne, organizasyon kültürü ile aynı çizgide bulunan Çevik yaklaşımlar öncülük eder. Örneğin; Usta-Çıraklık kültürü için Vizyon ve Retrospektif

Organizasyonel kültür farklı açılardan düşünülmeden bu rehberin kullanılması amaçlanmamıştır.

Elbette birçok okur, organizasyon kültürünün Kontrol’den İşbirliğine, Usta-Çırak ve Yetkinliğe  değişimin nasıl olacağıyla ilgileniyor olabilir. Bu, dönüşüm bölümünde detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Kültür ile Çalışmak yazısına devam et