Cihan tarafından yazılmış tüm yazılar

Senden İhtiyacım Olan Şey

Fonksiyonlar Arası Temel İhtiyaçları Gün Yüzüne Çıkar ve Destek Taleplerini Kabul ya da Reddet (55-70 dakika)

Neler yapılabilir? Farklı fonksiyonlarda ve disiplinlerde çalışan insanlar başarılı olmak için ihtiyaçlarını birbirlerine nasıl sorduklarını hızlıca geliştirebilir. Yanlış anlaşılmaları düzeltebilir ya da zamanla oluşan önyargıları, grup üyelerinin ortak hedefe ulaşmaları konusundaki ihtiyaçlarını netleştirerek çözebilirsiniz. Katılımcılar temel ihtiyaçlarını diğerlerine açık açık söyledikleri ve değiş tokuşa dâhil olan herkese cevap verme şansı verilir, çalışma grupları arası birleşme ve koordinasyon teşvik edilirken netlik, bütünlük ve şeffaflığı artırırsınız: Humpty Dumpty’i tekrar bir araya getirebilirsiniz!

Senden İhtiyacım Olan Şey yazısına devam et

Duyuldu, Görüldü, Saygı Duyuldu

İş Arkadaşları Arasında Derin Dinleme ve Empatiyi Deneyimleme (35 dakika)

Empati içeriden bir şekilde aksiyon önündeki engelleri ortadan kaldırır. Empati, ortaklık ve ortak yaratma aracılığıyla düğümlü ve çözülmez gibi görünenlerin çözülebileceği bir güç yaratır. – Dominic Barter

Neler yapılabilir? Katılımcıların “diğerlerinin ayakkabılarında yürümeleri” için empati kapasitelerini artırabilirsiniz. Birçok durumun hemen verilebilecek bir cevabı ya da net bir çözümü yoktur. Bu durumları tanımak ve empatiyle cevap vermek “kültürel iklimi” iyileştirebilir ve grup üyeleri arasında güveni inşa edebilir. Duyuldu, Görüldü, Saygı Duyuldu, bireylerin yapabileceklerinden daha fazlasının sözünü vermeden ya da aşırı kontrolcü olmadan cevap vermeyi öğrenmelerin yardım eder. Duyuldu, Görüldü, Saygı Duyuldu, bir grubun üyelerinin istenmeyen örüntüleri fark etmelerine ve daha üretken etkileşimler için beraber çalışmalarına yardım eder. Katılımcılar duygudaşlığı ve bundan doğan faydaları deneyimler.

Duyuldu, Görüldü, Saygı Duyuldu yazısına devam et

Hikâye Tahtası Tasarlama – Basit

Toplantıları Verimli Bitiş Noktalarına Dönüştürmek için Adım Adım Öğeleri Tanımlama (25-70 dakika)

Neler yapılabilir? İşlevsiz toplantıların en yaygın nedenleri elimine edilebilir: net olmayan amaç ya da ortak bir amaç olmaması, zaman öldürücüler, kısıtlayıcı katılım, duyulmayan sesler, grupça düşünme ve kızgın katılımcılar. Bir hikâye tahtası tasarımı süreci bir amaç, uyumlu mikro yapılarla eşleştikçe netliği ortaya çıkarır. Hikâye Tahtası Tasarımı, başarılı bir uygulama için kimlerin dâhil olması gerektiğini ortaya çıkarır. Hikâye tahtaları, tasarım katılımcılarını hedeflerine erişmeleri için gerekli olan tüm mikro organizma öğelerini dikkatli bir şekilde tanımlamaya davet eder: daveti yapılandırma, alan, malzemeler, katılım, grup konfigürasyonu, kolaylaştırma ve zaman. Hikâye tahtaları, insanların açık bir tasarım olmadan toplantıya başlamalarını ve toplantıyı böyle yapmalarını önler. İyi tasarımlar, yenilikçiliğin gizli ve gecikmeli kaynaklarını ortaya çıkararak beklenenden daha iyi sonuçlar verir.

Hikâye Tahtası Tasarlama – Basit yazısına devam et

Sosyal Ağ Örme

Resmi Olmayan Bağlantıları Belirle ve Bir Hedefe Ulaşmak için Ağı Nasıl Güçlendireceğine Karar Ver (60 dakika)

Hiçbir şey kendi kendine evrilmez ya da hayatta kalmaz. Yaşam ilişkiler ve ağlar ile birlikte evrilir. Bu ilişkiler ve ağlar bir organizasyonun ve iletişimin aşağıdan yukarıya takip ettiği basit kurallardan bir araya gelir.

Neler yapılabilir? Sosyal Ağ Örme, tüm grubun var olan ilişkiler ağında hangi kaynakların gizli kaldığını ve bu kaynaklara erişmek için hangi adımların atılması gerektiğini hızlı bir şekilde aydınlatır. Sosyal Ağ Örme, ilişkileri güçlendirme ve yeni ilişkiler kurma fırsatlarını belirlemeyi kolaylaştırır. Kapsamlı yaklaşım grup içindeki herkes için aynı anda ağı görünür ve anlaşılır kılar. Sosyal Ağ Örme, bireylerin yukarıdan aşağıya doğru talimat almalarından ziyade güçlü bir ağ oluşturmaları için inisiyatif almalarını teşvik eder. Resmi olmayan ya da esnek bağlantılar – hatta arkadaşlarınızın arkadaşları –  detaylı planlama ve büyük yatırımlar olmadan ilerlemede büyük bir etkiye sahip olabilir.

Sosyal Ağ Örme yazısına devam et

Birleşik ~ Özerklik

Çözüm için “ya o, ya o” Yaklaşımından “hem o hem o” Yaklaşımına Doğru İlerleme (80 dakika)

İki tür doğru vardır. Yüzeysel doğrular vardır, açık bir şekilde yanlış olanın tersidir. Fakat aynı zamanda derin doğrular vardır, bunun tersi eşit bir şekilde doğrudur. – Niels Bohr

Neler yapılabilir? Bir grubun “ya o, ya o” stratejilerden ve çözümlerden “hem o hem o” stratejilere ve çözümlere doğru ilerlemesine yardımcı olabilirsiniz. Hem daha fazla birleşik olmanın hem de daha fazla özerk olmanın avantajlarını gün yüzüne çıkararak daha keskin bir şekilde stratejik düşünme, ortak anlayış ve iş birliği içinde aksiyon almak için herkesle aynı noktaya gelebilirsiniz. Aşağıdaki gibi sorulara cevap vererek performanstaki derin atlamalar için bir çelişkiye dikkatini vermek fırsatları ortaya çıkarır: Hangi bütüncül kontrol ve özerk özgürlük bileşimi amacımıza doğru ilerlememizi sağlayacak? Global doğruluk ve tutarlılık için olan ihtiyaçlarımız yerel özelleştirme ve yaratıcılık ihtiyaçlarını karşılar? Bu, birçok organizasyonda sık sık deneyimlenen iki kutuplu strateji arasında gidip gelinmesini engellemeyi mümkün kılar.

Birleşik ~ Özerklik yazısına devam et