Etiket arşivi: Destructors

Nesne Yönelimli Programlama IV

Nesne Yönelimli Programlama IV

Miras Alma(Inheritance)

Miras alma yeni sınıflar oluşturmanızı sağlar. Bir sınıf içinde davranışını tanımladığınız öğeleri miras alınmış sınıf içinde yeniden kullanabilir, bu sınıfa yeni öğeler ekleyebilir ve var olan üyeler üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Üyeleri miras alınan sınıfa Temel Sınıf(Base Class) ve miras alınan sınıfa Türetilmiş Sınıf(Derived Class) adı verilir. Esas olarak bütün sınıflar “Object” sınıfından türetilmiştir. .Net içinde bulunan dillerde çoklu miras desteklenmez, türetilmiş sınıfların sadece bir temel sınıfı olabilir. Temel sınıftan türetilmiş sınıf oluşturmak için; Nesne Yönelimli Programlama IV yazısına devam et

Nesne Yönelimli Programlama III

Nesne Yönelimli Programlama III

Yapıcılar (Constructors)

Belirli bir tipin nesnesi oluşturulduğunda Yapıcılar otomatik olarak işlenen sınıf metotlarıdır. Yapıcılar genelde yeni oluşturulan nesnenin veri üyelerine bir başlangıç değeri atarlar. Yapıcı, bir sınıfın örneği oluşturulduğunda sadece bir kere çalıştırılır. Ayrıca yapıcılar içindeki kod her zaman sınıf içindeki kodlardan önce çalıştırılır. Her aşırı yüklenici metot gibi birden fazla yapıcı metot oluşturulabilir. Nesne Yönelimli Programlama III yazısına devam et