Aylık arşivler: Mart 2015

Daily Scrum Nedir?

Daily Scrum
Daily Scrum

Daily Scrum Nedir?

Scrum Klavuzu’nda dört resmi toplantıdan bahsedilir. Bunlar Daily Scrum, Sprint Planning, Sprint Review ve Sprint Retrospective’dir.

 

Daily Scrum, Development Team üyelerinin katılımıyla 24 saatte bir aynı yer ve saatte gerçekleştirilir. Development Team üyelerinin katılımının zorunlu olduğu bu toplantıda üyeler aşağıdaki üç soruya yanıt verirler.

 

  1. Dün ne yaptım?
  2. Bugün ne yapacağım?
  3. Önümde bir engel var mı?

 

“Dün ne yaptım?” sorusuyla planlamada nerede olduklarını anlatırlar.

“Bugün ne yapacağım?” sorusuyla yeni günün planlamasını yaparlar.

“Önümde engel var mı?” sorusu ise geliştirmeyi geciktirecek herhangi bir engel varsa bunu tespit etmek ve ortadan kaldırmak için cevaplandırılır.

 

Birçok kişi ve birçok Takım tarafından bu toplantı statu alma ve verme toplantısı olarak değerlendirilse bile gerçekteki amacı yapılan Sprint Planlama’sına adapte olmak ve olabildiğince bu planlamaya sadık kalmak olarak düşünülmelidir.

Daily Scrum Nedir? yazısına devam et

Scrum Nedir?

Scrum Nedir?
Scrum Nedir?

 

Scrum Nedir?

Scrum, içinde insan olan, iki daire ve dört dikdörtgenden oluşan bir çerçevedir. Kimi insanlar vizyona, kimi fikirlere, kimi fikirleri çalışan ürüne dönüştürme yeteneğine sahiptir.

Peki,  Scrum Takımı kimdir?

Scrum Takımı, fikirleri ürüne dönüştürme yeteneğine sahip insanlardan oluşur.

Product Owner, ürünün sahibi, fikirleri alır, onları değerlendirir ve değerli olanları Development Team’in önüne getirir.

Scrum Master, Scrum kuralları, teori ve pratiklerini iyi bilen ve Scrum Takımı’nın bu kuralları uygulamasından sorumlu kişidir.

Development Team, geliştirme işini gerçekleştiren, bir nevi yoktan var eden kişilerdir.

Scrum Nedir? yazısına devam et

Scrum Master Nedir?

Scrum Master Nedir?

Makalenin odak konusu: Scrum Master Nedir? Scrum Master, çoban köpeği olarak tarif edilir. Bu metaforu kullanırken de Ürün Sahibi’nin hep daha fazla iş yapılabilmesi için Geliştirme Takımı’na Sprint içinde iş getirdiği ve Scrum Master’ın bunun önüne geçmesi gerektiği anlatılır.

Peki, Scrum Master, Geliştirme Takımı’nı sadece Ürün Sahibi’nden mi korur? Keşke! Scrum Master’ın işi bu kadar kolay olsaydı. Ürün Sahibi’ne yatırım getirisinden (ROI) sorumlu olduğunu hatırlatır, yaptığı şeyin Geliştirme Takımı’nın üretkenliğini düşürdüğünü söyler ve israf yarattığını açıklayarak Ürün Sahibi’ni savuştururdu.

Geliştirme Takımı’nı, Sprint içinde sadece Ürün Sahibi değil kurumda bulunan bütün paydaşlar rahatsız edebilir. Hatta kurumda olmayan fakat kuruma hizmet eden üçüncü parti firmalar, kurumdaki diğer Scrum Takımları ve bazen Geliştirme Takımı üyeleri arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklı bir rahatsızlık oluşabilir. Geliştirme Takımı’nın konsantrasyonu bozulabilir. İşte oluşan bütün bu durumlarda Scrum Master araya girer ve bu sorunları göğüsleyen ilk kişi olur. Scrum Master Nedir? yazısına devam et