Üretici İlişkiler Yıldızı (STAR)

Sürpriz Değer ya da Bozukluklar Yaratan İlişki Örüntülerini Ortaya Çıkar (25 dakika)

Neler yapılabilir? Bir grup insana beraber nasıl çalıştıklarını anlamalarına ve grup performansını iyileştirmek için yapabilecekleri değişiklikleri belirlemelerine yardım edebilirsiniz. Grubun tüm üyeleri mevcut ilişki örüntülerini tanımlar ve gelecekteki aksiyon adımlarının ne olacağına ara bulucular olmadan beraber karar verirler. Yıldız pusulası, grup üyelerinin ilişkilerini neyin daha çok üretici ya da daha az üretici yaptığını anlamalarına yardım eder. Başlangıç tespitlerinde kullanılan pusula aynı zamanda daha sonraları daha üretken ilişkiler geliştirmedeki ilerlemeyi değerlendirmek için de kullanılabilir.

Beş Yapısal Element

1.Daveti Yapılandırma

 • Katılımcıları dört öznitelik açısından çalışma gruplarını ya da takımlarını değerlendirmeye davet edin.
  • S Seperateness (Ayrılık): Bakış açısı, uzmanlık ve geçmiş açısından grup üyeleri arasındaki çeşitlilik.
  • T Tuning (Akort): Derin dinleme seviyesi, yansıtma ve zorlukları beraber anlamlandırma.
  • A Action (Aksiyon): Bir fikir üzerine aksiyon alma ya da grup üyeleriyle birlikte bir yenilik geliştirme fırsatlarının sayısı.
  • R Reason to work together (Beraber çalışmanın nedeni): Birlikte çalışmaktan kazanılan faydalar.
 • Katılımcıları üretken sonuçları artırmak için aksiyon adımlarını beraber belirlemeye davet edin.

2. Alan Nasıl Düzenleniyor ve İhtiyaç Duyulan Materyaller

 • Her katılımcı için kalemlerin olduğu 4’lü küçük grup masaları.
 • Her küçük grup için flip-chart üzerine çizilmiş Yıldız pusulası çizimi.
 • Tüm grup için flip-chart üzerine çizilmiş Yıldız pusulası çizimi.

3. Katılım Nasıl Dağıtılıyor

 • Çalışma grubu ya da takımdaki herkes dâhil olur.
 • Katkıda bulunmak için herkesin eşit şansı vardır.

4. Gruplar Nasıl Oluşturuluyor

 • İlk değerlendirmeler bireysel olarak yapılır.
 • Küçük gruplar.
 • Tüm grup.

5. Adımların Sıralanması ve Zaman

 • Katılımcılar, dört öğe için takımın nerede olduğunu bireysel olarak değerlendirirler (5 dakika):
  • S Bir grup olarak ne kadar çeşitliyiz? Üyeler arasında farklı bakış açılarını çıkarabiliyor muyuz?
  • T Birbirimizi ne kadar dinliyoruz?
  • A Ne kadar beraber hareket ediyoruz?
  • R Beraber çalışmamız ne kadar önemli? Hedefimiz ne kadar net?
 • Küçük gruplarda katılımcılar pusuladaki her bir alana bir nokta koyarlar daha sonra noktaların konulduğu yer hakkında komşularıyla konuşurlar (1-2-4), ortaklıklara ve farklılıklara bakılır. 5 dakika.
 • Küçük gruplar belirledikleri etkileşim örüntüleriyle ne tür sonuçlar üretilebileceklerine karar verirler (örnek: yüksek Akort + sıfır Aksiyon = iyi geçiniyoruz fakat başarımız az, yüksek Aksiyon + az Akort = yenilikçiliğin olmadığı rutin sonuçlar, yüksek Akort + yüksek Ayrılık + yüksek Aksiyon + düşük Neden = birçok hatalı başlangıç, vb.). 5 dakika.
 • Küçük gruplarda ilgi isteyen öğeler için aksiyon adımları üzerine beyin fırtınası. 5 dakika.
 • Tüm grup aksiyon adımlarını listeler ve “Şu anda atılabilecek ilk adımların neler olabileceğine?” karar verir. 5 dakika.

NEDEN? Amaçlar

 • Bir takımın performansını iyileştirme.
 • Bir takımın kendi kendini yönetmesine ve daha özerk olmasına yardım etme.
 • Grubun hedefini netleştirme ve belirleme.
 • İnsanların bireyleri suçlamaktan uzaklaşmasına ve etkileşim örüntülerini anlamalarına yardım etme.
 • Planlayıcıları(Planner, Yöneticiler) ve yapıcıları (Doer, işçiler) birbirinden ayırmadan “teşhis ve tedaviyi” birleştirme.
 • Takım dinamiklerinden ve sonuçlardan memnun olmayan insanların kızgınlıklarını azaltma.

İpuçları ve Tuzaklar

 • Bireylerden çiftlere daha sonra masa konuşmalarına doğru çalışın.
 • İnsanların takımı değerlendirdikleri yerde doğru ya da yanlış yargılardan sakının.
 • Çözümleri için insanların araştırma, organizasyon yapmasını ya da aksiyon almasını teşvik edin.
 • Aktiviteyi her katılımcı için en az bir aksiyon belirleyerek bitirin.
 • Kim, ne zaman, ne yapacak konularının herkes için açık olduğundan emin olun.

Tekrarlar ve Varyasyonlar

 • Düşük pusula noktalarını artırabilecek Özgürleştiren Yapılarla bağlayın:
  • Seperateness (Ayrılık) (Kahvehane; Yer Değiştir & Paylaş; Ne, Yani Ne, Şimdi Ne?)
  • Tuning  (Akort) (Bilge Topluluklar; 3 Kişilik Danışmanlık; Kabul/Kesinlik Matrisi; Duyuldu, Görüldü, Saygı Duyuldu)
  • Action (Aksiyon) (25/10 Kalabalık Kaynak; %15 Çözümler; Meydan; Minimum Özellikler)
  • Reason (Neden) (9 Neden; Senden İhtiyacım Olan Şey)
 • Beyaz tahta üzerinde çizili olan yıldız pusulaya nokta koyarak değerlendirme yapacak sanal gruplarla kullanın. Daha sonra çiftler ve tüm grup halinde ortaya çıkan örüntüler hakkında konuşun. Bunun hareketli olmasına yardım etmesi için “sentezleyici” rolü oluşturmak isteyebilirsiniz. 1-2-Herkes’in sohbet versiyonunu kullanarak aksiyon adımları üretin.

Örnekler

Stratejiyi belirleme, grup dinamiklerine ve sonuçlara odaklanma için.

Yeni bir takımın ya da iş gücünün kompozisyonuna ve hedefine karar verirken.

İki kişi ilişkilerini iyileştirmede kullanabilir.

Atıf: Profesör Brenda Zimmerman tarafından geliştirilmiştir (Change-Ability’de profesör Zimmerman’dan daha fazlasını öğrenebilirsiniz). Henri Lipmanowicz ve Keith McCandless tarafından uyarlanmıştır.

Yardımcı Malzeme

Aşağıda Üretici İlişkiler Yıldızı (STAR) anlatırken kullandığımız görsel bulunmaktadır.

Üretici İlişkiler Yıldızı

Özgürleştiren Yapılar’ın tamamına buradan erişebilirsin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir