The Sailboat

The Sailboat – Yelkenli

Bir retrospektif tekniğidir. Ortalama 45 dakika süren bu teknikte, katılımcılar onları engelleyen(anchors) ve onlar için pozitif güç olduğunu(winds) düşündükleri şeyleri post-it’lere yazarlar. Daha sonra her bir post-it için kendi düşüncelerini belirtirler ve ortak bir aksiyon kararı çıkartırlar.

« Back to Glossary Index