Spiderweb Retrospective

Spiderweb Retrospective – Örümcek Ağı Retrospektif

Brian Marick’in yaratıcısı olduğu retrospektif tekniğinin tam adı The Seven Pillars of Agile Spiderweb Retrospective’dir. Aşağıda bu 7 sütun bulunmaktadır.

  • Kişisel Gelişim
  • Ürün Bilinci
  • İş Değeri
  • İş Birliği
  • Destekleyici Kültür
  • Güven
  • Teknik Mükemmeliyet

Ortalama 1 saat kadar süren bu teknikte katılımcılar yukarıda belirtilen 7 madde üzerine konuşarak bir önceki iterasyonu değerlendirirler.

Teknik şöyle işler; toplantıyı facilitate eden kişi katılımcılara post-it’ler dağıtır ve her kategori için bir önceki iterasyona puan vermelerini ister. Katılıcımlar istedikleri kategoriden başlayabilirler. Katılımcılar örneğin Teknik Mükemmeliyet konusunu düşünürler ve bir önceki iterasyonda bu konuda kendilerinin ne kadar iyi olduklarını öznel bir şekilde değerlendirirler. Ölçek 1 – 5 arasında verilir. 1 en düşük 5 en yüksek puandır. Katılımcılar değerlendirmelerini yaptıktan sonra toplantıyı facilitate eden kişiye post-it’leri verirler ve post-it’ler Spiderweb üzerine yapıştırılır. Facilitate eden kişinin burada dikkat etmesi gereken nokta hangi notu kimin verdiğinin görülmesinin önüne geçmektir. Böylece bir kategori üzerinde farklı düşünen kişiler arasında tartışmanın kişiselleştirilmesinin önüne geçilmiş olur. Bir sonraki aşamada ise her kategori üzerine katılımcılar konuşur ve nasıl daha iyi olacakları üzerine aksiyon kararları çıkarmaya çalışırlar.

« Back to Glossary Index