Muda

Muda

Toyota yalın üretim sisteminde tanımlanan 3 günahtan ilkidir. 3 günah muda, muri ve mura’dır. Muda, üretim yapılırken gerçekleşen israfı tanımlamak için kullanılır. İsraf ürünün geliştirilmesini, üretilmesini geciktiren herşey olarak tanımlanır.

« Back to Glossary Index