Command & Control

Command & Control – Emir & Komuta

Yetki ve sorumlulukların yukarıdan aşağıya doğru sıralanmasıdır. Sürekli olarak bir üst seviyedeki yetkiliye hesap vererek çalışılan yöntemdir.

« Back to Glossary Index