Transparency

Agile içinde Transparency – Şeffaflık

Deneysel sürecin önemli yönleri, sonuçtan sorumlu kişiler tarafından görülebilmelidir. Şeffaflık, bu önemli yönlerin ortak bir standart tarafından tanımlanmasını ve böylece gözlemcilerin gördüklerine dair ortak bir anlayışı paylaşmasına ihtiyaç duyar. Örneğin;

Katılımcılar arasında paylaşılan ortak bir dil olmalıdır. Kişiler birbirini anlayabilmelidir, terimlere yabancı kalmamalıdırlar.

İşi gerçekleştiren kişiler ve işi kabul eden kişiler ortak bir BİTTİ(DONE) anlayışını paylaşmalıdırlar. Yani bir işin bitişi herkeste aynı şeyi ifade etmelidir. İşi gerçekleştirenler eksikler bırakıp işi tamamladıklarını ifade etmemelidir aynı şekilde bunun da tersi geçerlidir.

Transparency - Şeffaflık
Transparency – Şeffaflık
« Back to Glossary Index

Transparency” hakkında 0 yorum

  1. Alıntılara kaynak belirtirseniz daha sağlıklı olur, zira bu yazı tamamen alıntı.