Starfish

Starfish – Deniz Yıldızı

Bir retrospektif tekniğidir. Keep Doing, More Of, Start Doing, Stop Doing, Less Of olarak 5 farklı kategoriden oluşur. Scrum Takımı bir Sprint’in nasıl geçtiğini gözlemler, gözlemlerini bu kategorilere yerleştirir ve bunun ışığında aksiyonlarına karar verir.

« Back to Glossary Index