Dot Vote

Dot Vote – Nokta Oy Verme

Nokta Oy Verme, nokta yapışkan çıkartmalar ile oy verme üzerine kurulmuş bir facilitation tekniğidir. Aynı zamanda “çoklu oy verme”, “dotmocracy”, “noktalar ile oy verme” adlarıyla da bilinir. Nokta Oy Verme’de katılımcılar sınırlı sayıda çıkartmaya sahip olurlar yani sınırlı sayıda oy verebilirler ve düşündükleri seçeneklere oy verirler. Süreç aşağıdaki gibidir;

  • Katılımcılara belirli sayıda nokta çıkartmalar verilir.
  • Beğendikleri seçenek ya da seçeneklere çıkartmaları yapıştırırlar. Katılımcı tek bir seçeneğe elindeki bütün çıkartmaları yapıştırabilir.
  • En fazla nokta yapıştırılan seçenek kazanır.

Farklı fikirlerin konuşulabileceği fakat ne konuşulacağına karar verilemeyen etkinliklerde kullanılabilecek eğlenceli bir facilitation tekniğidir.

« Back to Glossary Index