Continuous Integration

Continuous Integration – Sürekli Entegrasyon

Sürekli entegrasyon, kod üzerinde yapılan her değişikliğin ardından tüm sistemin çalışır durumda olduğunu, yapılan değişikliğin sistemin bazı bölümlerinde kırılmalara yol açmadığını tespit etmek için kullanılan yöntemdir. (Continuous Integration = CI)

« Back to Glossary Index