Checklist

Checklist – Kontrol Listesi

Checklist’ler insan dikkatinden ve hafızasından kaynaklı hataları en aza indirmek ya da engellemek için kullanılır. Gözlemlenmesi gerektiği düşünülen noktalar liste içinde belirtilir. Scrum’ı yeni öğrenen takımlarda checklist kullanmak ve gerekli refleksleri kazanmak çok iyi bir pratik olabilir. Checklist kullanırken dikkat edilmesi gereken konu checklist’in yaratıcılığı öldürmemesidir ve liste içinde bulunan maddelerin bir statuko oluşturmamasıdır. Statukodan anlaşılması gereken şey listede bulunan maddelerin olmazsa olmaz olarak görülmesi ve liste de bulunmayan konuların önemsenmemesi olarak düşünülebilir. Bu nedenle checklist’in 4-5 Sprint kullanılması ve bağımlılık kazanılmadan bırakılması yaratıcılığın ölmesini ve statukonun oluşmasını engelleyecektir.

« Back to Glossary Index