Büyük Ölçekli Çevik Dönüşümlerin Zorlukları ve Başarı Etkenleri: Sistematik Literatür Taraması

Hayatımızın karmaşıklığı gitgide artıyor, karmaşıklık arttıkça ihtiyaçlarımız değişiyor, ihtiyaçlarımız değiştikçe aldığımız üründen ya da hizmetten beklentilerimiz değişiyor. Müşteri olarak yaşadıklarımız bunlar… Bu makalenin odağı: Çevik Dönüşümlerde Zorluklar ve Başarı Etkenleri.

Müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak isteyen şirketler ürünlerini ya da hizmetlerini müşterilerinin davranışlarına bakarak adapte etmeye çalışıyorlar. Eğer bu adaptasyonu sağlayamazlarsa gelecekte kendilerine yer olmadıklarının farkındalar. Bu nedenle son yıllarda birçok şirket Çevik yaklaşımları kullanmaya başladı, birçok şirket de kullanmayı düşünüyor. Geleneksel (öğrenilmiş) yaklaşımlar terk edilirken yeni (öğrenilmemiş) yaklaşımlar kullanılmaya başlanıyor böylece üretilen değer artırılmaya çalışılıyor. Doğru çalışmak, çok çalışmaktan daha değerli olmaya başladı. Yıllar süren projeler yerini birkaç haftada geliştirilebilen işlevselliklere bırakıyor.

Hızla değişen dünyada insanlar şirketlere değil, şirketler insanlara adapte olmak zorunda kalıyor.

Er ya da geç tüm şirketler dönüşümü geçirecek.

Dönüşüm kararını önceden veren ve dönüşümü başarılı şekilde uygulayabilen, organizasyonlarına ve çalışanlarına değişime adapte olmayı öğretebilen şirketlerin hayatta kalma olasılığı artarken dönüşüm kararı vermeyen şirketler küçülmek ya da kapanmak zorunda kalacaklar. Çevik Dönüşüm, bir yerden alabileceğiniz bir ürün değil, yaşayarak öğrenmeniz gerekiyor.

Çevik Dönüşümlerde Zorluklar ve Başarı Etkenleri

Yaşayanlar hangi zorluklarla karşılaşıyor:

– Değişime karşı çalışanların direnci

– Yatırım eksikliği

– Çevik olabilmenin zorluğu

– İş birimlerini ya da müşterileri dönüşüme dâhil etmenin zorlukları

Yaşayanlar hangi başarı etkenleriyle öne çıkıyor:

– Yönetim desteği

– Çevik yaklaşımın seçilmesi ve özelleştirilmesi

– Eğitim ve koçluk

– Zihniyet değişikliği

Makaleyi indirebileceğiniz bağlantı:

Büyük Ölçekli Çevik Dönüşümlerin Zorlukları ve Başarı Etkenleri Sistematik Literatür Taraması
Büyük Ölçekli Çevik Dönüşümlerin Zorlukları ve Başarı Etkenleri: Sistematik Literatür Taraması

Bunlar sadece önsöz için seçtiklerim daha detaylı bilgiyi makaleyi okudukça elde edeceksiniz. 42 organizasyonun Çevik Dönüşümden elde edilen bilgiler özetlenmiş, arkasında büyük bir emek var. Çalışmayı yapan Kim Dikert, Maria Paasivaara ve Casper Lassenius’a emekleri için çok teşekkürler. Beni bu makaleyle tanıştırdığı ve dönüşümlere farklı bir bakış açısı kazanmama yardım ettiği için Uğur Tadık’a çok teşekkürler.

Son söz; değişime adapte olmaya makro açıdan bakalım, Amerika yeni bir ülke olmasına rağmen sanayi devriminden güçlenerek çıktı çünkü geçmişten gelen bilgilerine körü körüne bağlı kalmak yerine sürekli yeniyi deneyen girişimcilere sahipti. İçinde bulunduğumuz yıllarda da bir devrim gerçekleşiyor sadece içinde olduğumuz için göremiyoruz. Bu devrimde de bilgilerine körü körüne bağlı kalmayanlar, yeniyi deneyen girişimciler güçlenerek çıkacaktır. Sizi makaleyle baş başa bırakıyorum.

İçerik

Özet

1. Giriş      

2. Arka plan       

2.1. Çevik yazılım geliştirme        

2.2. Büyük ölçekli çevikliği benimseme    

2.3. Büyük ölçekli çeviklik tanımı

3. Araştırma Yöntemi     

3.1. Araştırma soruları   

3.2. Araştırma süreci      

3.2.1. Dâhil Edilme Kriterleri       

3.2.2. Ön Aramalar         

3.2.3. Birincil Çalışmaların Belirlenmesi   

3.2.4. Çalışmaların Seçimi            

3.2.5. Tek bir organizasyon için yinelenen çalışmaların ele alınması            

3.2.6. Çalışma kalite değerlendirmesi      

3.2.7. Birincil çalışmaların kodlanması     

3.2.8. Kodlamaya dayalı birincil çalışmaların sentezi         

4. Sonuçlar        

4.1. Birincil çalışmaları gözden geçirme  

4.1.1. Çalışma tipleri      

4.1.2. Durumu anlatılan organizasyonlar

4.1.3. Kullanılan çevik metotlar  

4.2. Dönüşüm zorlukları

4.2.1. Değişime direnç   

4.2.2. Yatırım eksikliği    

4.2.3. Çevikliği uygulamak zor    

4.2.4. Birden fazla takımın olduğu ortamlarda koordinasyon zorlukları      

4.2.5. Birden fazla takımın olduğu ortamlarda ortaya çıkan farklı yaklaşımlar         

4.2.6. Hiyerarşik yönetim ve organizasyonel sınırlar          

4.2.7. İhtiyaç mühendisliği zorlukları        

4.2.8. Kalite güvencesi zorlukları

4.2.9. Geliştirme yapmayan fonksiyonları dönüşüme dâhil etme   

4.3. Dönüşümdeki başarı faktörleri          

4.3.1. Yönetim desteği  

4.3.2. Değişim taahhüdü              

4.3.3. Liderlik    

4.3.4. Çevik yaklaşımın seçilmesi ve özelleştirilmesi          

4.3.5. Pilotlama

4.3.6. Eğitim ve koçluk  

4.3.7. İnsanlarla aynı noktada olma         

4.3.8. İletişim ve şeffaflık            

4.3.9. Zihniyet ve iş birliği yapma              

4.3.10. Takım özerkliği  

4.3.11. İhtiyaç yönetimi

5. Tartışma        

5.1. Genel gözlemler      

5.2. Araştırma sorularına cevaplar           

5.3. Uyuşmazlıklar ve açık konular           

5.4. Kısıtlar        

5.5. Gelecekteki araştırma gündemi        

6. Sonuçlar        

Referanslar

Büyük Ölçekli Çevik Dönüşümlerin Zorlukları ve Başarı Etkenleri: Sistematik Literatür Taraması

Özet

Çevik yöntemler, şirketlerin performanslarını iyileştirebilmeleri için çekici bir alternatife dönüştüler. Fakat özünde Çevik yöntemler küçük ve tekil takımlar için tasarlanmışlardır. Geliştirme takımlarının aktivitelerini senkronize etmeleri ve organizasyondaki diğer birimlerle çalışmaları gerektiğinde eşsiz zorluklara neden olur. Bu makalede, çevik yöntemlerin ve yalın yazılım geliştirmenin büyük ölçüde nasıl benimsendiği üzerine sistematik bir gözden geçirmeyi sunuyoruz, dönüşümlerde raporlanmış zorluklara ve başarıya etki eden faktörlere odaklanıyoruz. Büyük ölçekli çevik dönüşümleri endüstri bazında sistematik bir şekilde gözden geçirdik. Anahtar kelime aramamızda 1875 makale bulduk. Bu makalelere büyük ölçekli çevik geliştirmeyi anlatan 42 endüstriyel durum incelemesini açıklayan 52 yayını da dâhil ettik. Dâhil ettiğimiz makalelerin neredeyse %90’ı bu konuda akademik bir araştırmanın olmadığını belirten deneyim raporlarıdır. Belirtilen 35 zorluğu dokuz ve başarıda etken olan 29 faktörü on bir kategori de grupladık. Başarıda etken faktörlerde en çok dikkat çekenler; yönetim desteği, çevik modelin seçilmesi ve özelleştirilmesi, eğitim ve koçluk, düşünce şekli (zihniyet) ve aynı noktaya gelme.

1. Giriş

Çevik yöntemler esasında küçük, tek takım projelerinde kullanılmak için tasarlanmıştır. Ancak bu yöntemlerin gösterdiği ve gösterebileceği faydalar bu bağlam dışında da onları çekici kıldı, özellikle iki alanda büyük projeler ve büyük şirketler. Küçük projelerle karşılaştırıldığında ki küçük projeler çevik geliştirme için idealdir, büyük projeler ek koordinasyona ihtiyaç duyarlar. Çevikliğin büyük projelerde uygulanmasındaki özel bir problem; takımlar arası koordinasyonun nasıl sağlanacağıdır. Büyük ölçekli çeviklik, insan kaynakları, pazarlama, satış ve ürün yönetimi gibi diğer organizasyonel birimlerle karşı karşıya gelme endişelerini barındırır. Ayrıca büyük ölçek, kullanıcıların ve diğer paydaşların geliştirme takımlarından uzaklaşmasına neden olabilir. Büyük ölçekli çeviklikle ilgili bilinen bu problemlere rağmen büyük ölçekte çevik yöntemleri benimseme konusunda büyük bir endüstri trendi var.

2. Arka plan

2.1. Çevik yazılım geliştirme

Çevik yazılım geliştirme, Çevik Bildiri’de anlatılan “çevik felsefeye” dayanan döngüsel ve artımsal yazılım mühendisliği metotları kümesidir (Fowler & Highsmith, 2001). Çevik hareket, önceden bilinen iyi yazılım geliştirme pratiklerini yeniden ambalajlama ve markalama gibi görünse de geleneksel yazılım geliştirme yöntemlerine alternatif olarak düşünülebilir. Geleneksel yöntemler önden planlama ve kısıtlı değişim yönetimine odaklanır. Fakat çevik yöntemler değişimi kabullenmek ve etkin bir şekilde değişimi yönetmek için tasarlanmışlardır (Highsmith & Cockburn, 2001) (Cockburn & Highsmith, 2001).

Çevik yöntemler hem eleştirilmiş hem de savunulmuştur ve araştırma, değişime uyum isteğinin hem başarıda hem başarısızlıkta etken olduğunu gösterir (Boehm, 2002). Çevik yöntemlerin hem müşterilerin hem yazılım geliştiricilerin memnuniyetini artırdığı görülmüştür. Diğer taraftan çevik yöntemlerin büyük teşebbüsler için doğru bir form olmadığına dair kanıtlar vardır (Dybå & Dingsøyr, 2009). Önerilen çözüm her bir organizasyonun çevik yöntemler ve plan güdümlü yöntemler arasında kendi için bir denge bulmasıdır (Boehm, 2002).

En popüler çevik yöntemlerden ikisi Extreme Programming (XP) ve Scrum’dır (Hamed & Abushama, 2013). Scrum, çevik geliştirmenin proje yönetim bakış açısına odaklanır (Schwaber & Mike, 2002), ayrıca süreleri önceden belirler(timeboxing), proje ilerleyişinin sürekli takibini ve müşteri odaklılığı vurgular. XP yazılım geliştirme yöntemi, verimli döngüsel geliştirmeyi etkin kılmak için bir pratikler kümesidir (Beck, 1999). Pratikte birçok çevik geliştirme uygulamaları iki yöntemin birleşimini içerir (Fitzgerald, et al., 2006).

Makaleyi buraya kadar okuduğuna göre bu konu ilgini çok çekiyor olmalı. Makaleyi bu bağlantıdan [download id=”1670″] indirebilir ve okumaya devam edebilirsin. Kolay gelsin. 🙂

Büyük Ölçekli Çevik Dönüşümlerin Zorlukları ve Başarı Etkenleri: Sistematik Literatür Taraması” hakkında 1 yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir