Scrum Master

Scrum Master
Scrum Master

Scrum Master, çoban köpeği olarak tarif edilir. Bu metaforu kullanırken de Product Owner’ın hep daha fazla iş yapılabilmesi için Development Team’e Sprint içinde iş getirdiği ve bunun önüne geçmesi gerektiği anlatılır.

Peki, Scrum Master, Development Team’i sadece Product Owner’dan mı korur? Keşke Scrum Master’ın işi bu kadar kolay olsaydı. Product Owner’a ROI’dan sorumlu olduğunu hatırlatır, yaptığı şeyin Development Team’in verimliliğini düşürdüğünü söyler ve israf yarattığını açıklayarak Product Owner’ı savuştururdu.

Development Team’i, Sprint içinde sadece Product Owner değil kurumda bulunan bütün paydaşlar rahatsız edebilir, hatta kurumda olmayan fakat kuruma hizmet eden üçüncü parti firmalar, kurumdaki diğer Scrum Takımları ve bazen Development Team üyeleri arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklı bir rahatsızlık oluşabilir ve Development Team’in konsantrasyonu bozulabilir. İşte oluşan bütün bu durumlarda Scrum Master araya girer ve bu sorunları göğüsleyen ilk kişi olur.

Yaşanan probleme göre Development Team üyelerini toplayabilir ya da ilgili Development Team üyesinden sorunun çözümü için yardım isteyebilir ya da yönetim ile görüşerek bu sorunu çözmeye çalışır.

Scrum Master’ın diğer bir sorumluluğu ise Development Team önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Öncelikle engeli kaldırmak için sorunun kaynağına iner ve sorunun çözümünü adresler. Sorunu adresleyebileceği yerler Development Team, Product Owner ya da üst yönetim olabilir. Daha sonra ise sorunun çözülüp çözülmediğini takip eder, gözlemler. Elbet bu durum Scrum Master sorunu kendi çözemediğinde geçerli bir durumdur. Sorunu başkasına çözdürebilir fakat engeli kaldırma sorumluluğu yine Scrum Master’a aittir.

Development Team’in önündeki engellere örnek şunlar olabilir:

  • Development Team üyelerinden biri özel hayatında sorunlar yaşıyor olabilir, bu nedenle de verimli çalışamıyordur. Takım üyesini rahatsız etmeden bu problemi öğrenmek ve destek olmak böylece Takım üyesinin performansını artırmak Scrum Master’ın sorumluluğundadır.
  • Takımın uygun bir test ortamı olmayabilir. Bunun için ilgili operasyon birimiyle görüşmek eğer sorun çözülemiyorsa bunu üst yönetime bildirmek ve onların çözebilmesi için yardımcı olmak yine Scrum Master’ın sorumluluğudur.
  • İşe yeni başlayan Takım üyesinin önündeki engel servis aracının nerede olduğunu bilmiyor olması olabilir. Bunu çözmek yine Scrum Master’ın sorumluluğudur.

Scrum Master sadece Development Team’e hizmet etmez, Product Owner’a da birçok konuda hizmette bulunur. Bunlardan ilki etkili bir Product Backlog yönetimi için gerekli yetkinliği kazanması konusudur. Bunu yaparken deneysel süreç kontrolünde karmaşık ürün geliştirilmesini anlamasını sağlamaktır. Sonrasında Product Backlog’taki maddelerin önceliklendirilmesidir. Önceliği belirlerken ROI, risk, aciliyet, bağımlılık ve sistem optimizasyonu gibi değişkenleri gözden geçirmesini hatırlatmaktır. Product Owner, Product Backlog yönetimi yaparken, Product Backlog Item’ları nasıl yazacağını bilmelidir. Scrum Master bunu öğretmekten sorumludur. Scrum Master, INVEST, DEEP, MoSCoW, Acceptance Criteria, User Story gibi birçok farklı tekniği Product Owner’a anlatır ve uygun olanı kullanmasını sağlar.

Scrum Master, Scrum Takımı dışında kurumdaki diğer paydaşlara deneyciliği, kurumsal çevikliği anlamalarında yardım eder. Diğer Scrum Master’lar ile bir araya gelerek, tecrübelerini anlatır ve diğer Scrum Master’ların tecrübelerini dinler. Böylece bilgi paylaşımı yapılır, ortak sorunlar bulunur, ortak sorunlara ortak çözümler ortaya çıkarılır. Kurum içinde Agile ve Scrum ile ilgili workshop’lar, toplantılar, seminerler düzenler.  Elbet Scrum Master bunları yapmadan önce Scrum Takımı‘nın,  Scrum kural, teori ve pratiklerini iyi bildiğinden ve uyguladığından emin olur.

Bütün bunlardan sonra Scrum Master’ın işi elbet bitmiş olmayacaktır, yaşayan her canlının başına geldiği gibi Scrum Takımını yarın başka bir macera bekliyor olacaktır!

 

2579total visits,3visits today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir