Scrum Hakkında Sorular ve Cevaplar 2

Scrum Hakkında Sorular ve Cevaplar 2

Günlük Scrum Nedir?

Günlük Scrum, Geliştirme Takımı’nın bir araya geldiği ve önündeki 24 saati planladığı toplantıdır.

 

Günlük Scrum’ın Süresi Ne Kadardır?

Toplantı süresi 15 dakikayla sınırlıdır.

 

Günlük Scrum Toplantısı’na Kimler Katılır?

Geliştirme Takımı üyelerinin katılması zorunludur.

 

Scrum Master, toplantının yapıldığından ve 15 dakikada tamamlandığından emin olmakla sorumludur. Bunun anlamı Scrum Master, Geliştirme Takımı’na bu toplantıyı 15 dakikada bitirmeyi öğrettikten sonra katılmayabilir.

Ürün Sahibi’nin, Günlük Scrum Toplantısı’na katılması zorunlu değildir. Ürün Sahibi toplantıya katıldığında Geliştirme Takımı üyeleri rahatsız oluyorsa, şeffaflık bozuluyorsa toplantıya katılmamalıdır. Scrum Master, Ürün Sahibi’nin toplantıya katılmamasını rica edebilir. Verdiğim örnekler sık yaşanan durumlardır. Ürün Sahibi’nin toplantıya katılımı, Geliştirme Takımı üyelerini rahatsız etmiyorsa, şeffaflık bozulmuyorsa katılması iyi bir pratik olabilir. Geliştirme Takımı üyeleri konuştuktan sonra Scrum Takımı dışında yaşanan gelişmelerden Takım üyelerini haberdar etmek, bilgi vermek çok çok iyi bir pratiktir. Çünkü bu pratik Takım üyelerinin bilgisini ve şeffaflığı artırır.

 

Dikkat edilmesi gereken nokta, Ürün Sahibi’nin varlığının şeffaflığı bozup bozmadığıdır. Bu da Geliştirme Takımı ve Ürün Sahibi arasındaki iletişimle ilgilidir.

 

Günlük Scrum Toplantısı’ndaki Sorular Nelerdir?

Günlük Scrum Toplantısı’nda Geliştirme Takımı üyeleri aşağıdaki üç soruya cevap verir.

 • Dün ne yaptım?
 • Bugün ne yapacağım?
 • Önümde bir engel var mı?

 

Günlük Scrum Toplantısı’nın Amacı Nedir?

Günlük Scrum Toplantısı’nın amacı, Geliştirme Takımı üyeleri arasındaki bilgi paylaşımını artırmaktır. Her bir takım üyesi yukarıdaki soruları cevaplayarak, arkadaşlarına bilgi verir. Böylece bilgi senkronizasyonu sağlanmış olur.

 

“Önümde bir engel var mı” sorusu, önünde engel bulunan takım üyesinin diğer üyelerden yardım almasını ve engeli aşmasını sağlar.

 

Günlük Scrum Toplantısı’nın amacı Ürün Sahibi’ne durum bildirme değildir!

 

Sprint Planlama Toplantısı Nasıl Yapılır?

Sprint Planlama Toplantısı iki bölümden oluşur. Birinci bölümün adı “NE” bölümüdür.

 • Ürün Sahibi, Geliştirme Takımı’na NE’yi istediğini anlatır. Neyi istediğini anlatırken, neden istediğini, hangi kazanımları elde edeceğini anlatması çok iyi bir pratiktir. Sahada bulunamayan kişiler yani Geliştirme Takımı’nın ürünün hangi amaçlarla kullanılacağını öğrenmesi gerekir. Böylece geliştirdiği ürünün neye hizmet ettiğini bilmiş olur ve geliştirmelerine bu şekilde yön verebilir. Neyi, neden geliştirdiğini bilmeyen Geliştirme Takımları eksiktir ve amaçsız dolaşan insanlara benzer. Yani Ürün Sahibi, NE’yi istediğini anlatırken neden istediğini de anlatmalıdır.
 • Geliştirme Takımı istenen işlevselliğin büyüklüğünü tahmin eder.
 • Sıradaki iş maddesine geçilir ve bu döngü Geliştirme Takımı’nın kapasitesi dolana kadar tekrar eder.
 • Kapasite, Geliştirme Takımı’nın son 3 Sprint’teki ortalama hızı olarak belirlenebilir. Geliştirme Takımı kapasitesi kadar iş aldıktan sonra “NASIL” bölümü başlar.
 • NASIL bölümünde Ürün Sahibi’ne ihtiyaç yoktur. Ama ihtiyaç olması durumunda bir telefon uzaklığında bulunması gerekir. NASIL bölümünde işlerin teknik detayına girilir, analiz ve tasarım çalışması yapılır. Bu bölümde beyaz tahta kullanmak, flip-chart kullanmak iyi bir pratiktir. Geliştirme Takımı, Sprint içinde yapacağı işleri konuşmalıdır.

 

Sprint Planlama Toplantısı’nın Amacı Nedir?

Sprint Planlama Toplantısı’nın amacı Sprint süresince yapılacak işleri belirlemektir. Ben bunu yemek yapmaya başlamadan önce mutfağı düzenlemeye benzetiyorum. Yemek yapmaya başlamadan önce bütün malzemeler sağda solda dağınık olsa, hangi malzeme evde var hangi malzeme evde yok bilmeseniz, yemek yapabilir misiniz? Mutfağımızı düzene soktuğumuz bölümdür. Mutfağı düzenledikten sonra Sprint süresince yemek yaparız.

 

Sprint Planlama Toplantısı’nın “NE” Bölümünün Amacı Nedir?

Ürün Sahibi’nin gelecek Sprint’te yapılacak işleri Geliştirme Takımı’na anlatmasıdır. Takımdan takıma farklılık göstermekle beraber bu bölümü 50-60 dakikada tamamlamak iyi bir pratiktir.

 

Sprint Planlama Toplantısı’nın “NASIL” Bölümünün Amacı Nedir?

Geliştirme Takımı’nın gelecek Sprint için planlama yapmasıdır. NE bölümünden uzun sürmesi doğaldır. Geliştirme Takımı bu bölümde analiz ve tasarım çalışmaları yapmalıdır. Analiz ve tasarım çalışmaları Waterfall’da olduğu gibi derinlemesine yapılmamalıdır. Bu çalışmaların yol gösterici olacak detayda olması yeterlidir.

 

Sprint Planlama Toplantısı’nın Girdileri Nelerdir?

 • Ürün İş Listesi
 • Çalışan yazılım
 • Geliştirme Takımı’nın kapasitesi
 • Geliştirme Takımı’nın geçmiş Sprint’lerdeki performansı

 

Sprint Planlama Toplantısı’nın Çıktıları Nelerdir?

 

Sprint Planlama Toplantısı’nın Uzun Sürmesi Normal midir?

Sprint Planlama Toplantısı 2 haftalık Sprint’ler koşan takımlar için 4 saatle sınırlıdır. 4 haftalık Sprint’ler koşuyorsanız 8 saatte bitirebilmelisiniz.
Sprint Planlama Toplantısı’nın ilk bölümü olan NE bölümünü 50-60 dakikada tamamlamak çok iyi bir pratiktir. Tamamlayamıyorsanız iş maddelerinizi olgunlaştırmamışsınız demektir. Bir önceki Sprint’te bu maddeler üzerinde çalışıp iş maddelerini olgunlaştırmanız gerekir. Bu olgunlaştırma çalışması eski adıyla “grooming” yeni adıyla “refinement(detaylandırma)” olarak geçer.

 

5923total visits,11visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *