Story Point

Story Point – Hikaye Puanı

Product Backlog’ta bulunan her bir maddeye verilen puanlardır. Bu puan verilirken işin bitirileceği süre, işin karmaşıklı, riski, bağımlılıkları gibi parametreler göz önünde bulundurulur.

« Back to Glossary Index