Multitasking

Multitasking – Çok Görevlilik

Multitasking bir bireyin aynı anda birden çok görev, aktivite ile uğraşmasıdır. Terim bilgisayar çok görevliliğinden devşirilmiştir. Kod yazarken telefonla konuşmak aynı anda yanınızda çalışan arkadaşınıza cevap vermek gibi birden fazla aktivitenin aynı anda yapılması örnek verilebilir. Bireysel verimliliği düşürür, israfı artırır ve odaklanmayı güçleştirir.

« Back to Glossary Index