Innovation

Innovation – Yenilik

Bir fikrin ya da icadın bir hizmete dönüştürülmesi sürecidir. Bu hizmet bir değer üretir ve müşteri bu değer karşılığı bir ödeme yapar. Bir fikrin Yenilik olabilmesi için ekonomik bir değeri olmalı ve belirli bir ihtiyacı karşılıyor olması gereklidir. Yenilik, bilginin ve hayal gücünün planlanmış bir uygulamasıdır.

İş dünyasında Yenilik müşterilerin beklentilerinin ve ihtiyaçlarının fikirlerin şirketler tarafından uygulamaya dönüştürülmesidir. Sosyal bağlam içinde Yenilik yeni yöntemler geliştirilmesine yardım eder. Yenilik 2’ye ayrılır.

 

  1. Evrimsel Yenilikler: Sürekli ya da dinamik yeniliklerdir. Teknoloji ya da süreç içinde yeniliğin artımlı bir şekilde gelişmesidir.
  2. Devrimsel Yenilikler: Devamsız yenilikler, genellikle yıkıcı ve yeni fikirler hayata geçirilmesidir.
« Back to Glossary Index