Bilge Topluluklar

Hızlı Döngülerle Tüm Grubun Bilgeliğine Dokunma (Kişi başına 15 dakika)

Her yolculuğun, yolcunun farkında olmadığı gizemli bir varış noktası bulunur. – Martin Buber

Neler yapılabilir? Bilge Topluluklar, küçük ya da büyük grupların birbirlerine yardım ederek anında iletişime geçmelerini mümkün kılar. Bilge Topluluklar, danışmanlığını 4 ya da 5 kişilik küçük bir grupla ya da aynı anda birçok farklı küçük grupla ya da büyük bir toplantı esnasında yüz veya daha fazla kişiyle oluşturabilirsiniz. Bireyler, “müşteri” olarak anılır, yardım isterler ve diğer takımların üyelerinden kısa zamanda yardım alırlar. Her bireysel danışma isteği, gruptaki herkesin uzmanlık ve yaratıcılığına aynı anda dokunur. Bireyler netlik kazanırlar ve kendini düzeltme ve kendini anlama konularında kapasitelerini artırırlar. Bilge Topluluklar, insanların yardım isteme yeteneğini geliştirir. Ayrıca Bilge Topluluklar ile soru sorma ve danışmanlık yetkinlikleri artırılır. Destekleyici ilişkiler çok hızlı bir şekilde gelişir. Bir Bilge Topluluklar seansında bireysel danışmanlar öğrenimi kümülatif hale getirir çünkü her katılımcı sadece müşteri olarak değil aynı zamanda birkaç defa danışman olmaktan da faydalanır. Bilge Topluluklar konsültasyonları şeffaflığın kolayca oluşmasını sağlar. Bir grup birlikte bir uzmandan daha başarılı olabilir.

Beş Yapısal Element – Küçük Bilge Topluluklar İçin İhtiyaçlar

1.Daveti Yapılandırma

 • Her bir katılımcıdan onun “müşteri” olma sırası geldiğinde yaşadığı zorluğu kısaca anlatmasını ve diğerlerinden yardım istemesini rica edin.
 • Diğer katılımcılardan görevi “müşteriye” yardım etmek olan bir grup “danışman” gibi hareket etmelerini rica edin.

2. Alan Nasıl Düzenleniyor ve İhtiyaç Duyulan Materyaller

 • Küçük masalar etrafında ya da masalar olmadan daire şeklinde ayarlanmış 4 veya 5 sandalyeli gruplar.
 • Katılımcıların not alması için kâğıtlar.

3. Katılım Nasıl Dağıtılıyor

 • Herkes dâhildir.
 • Herkesin yardım istemek ve yardım almak için eşit zamanı vardır.
 • Herkesin yardım önermek için eşit şansı vardır.

4. Gruplar Nasıl Oluşturuluyor

 • 4 – 5 kişilik gruplar.
 • Farklı bölümler, seviyeler ve disiplinlerden kişilerin bulunduğu karışık gruplar idealdir.
 • Yardım isteyen kişi, “müşteri”, danışmanlık soruları netleştirildikten sonra danışmanlara sırtını döner.

5. Adımların Sıralanması ve Zaman

Danışmanlık isteyen herkes, müşteri, aşağıdaki bölümleri içeren 15 dakikaya sahiptir:

 • Müşteri zorluğu anlatır ve yardım talep eder. 2 dakika.
 • Danışmanlar, müşteriye netleştirici sorular sorar. 3 dakika.
 • Müşteri, danışmanlara sırtını döner ve not almaya hazırlanır.
 • Müşterinin sırtı dönükken danışmanlar sorular sorarlar ve öneride bulunurlar, takım olarak çalışırlar. 8 dakika.
 • Müşteri, danışmanlara geri bildirimlerde bulunur: Neler faydalıydı ve müşteri bunlardan hangilerini kullanacak. 2 dakika.

NEDEN? Amaçlar

 • Kalıcı sonuçlar üretilir çünkü her birey ve grup “dışarıdan bir uzmanlık” yardımı almadan fikirler üretir.
 • Yardım alma, verme ve isteme yetkinlikleri gelişir.
 • Sunumların yan etkileri olmadan tüm grubun bilgeliğinin en üst seviyesine çıkılır.
 • Disiplinler ve fonksiyonel silolar arasında var olan bilgelik ve yaratıcılık özgürleştirilir.
 • Sıkıcı brifingler ve güncellemeler yerine etkin ve kullanışlı bir alternatif sunar.
 • Karşılıklı destek ve iş arkadaşları arasında bağlantı kurarak aktif bir şekilde güven oluşturulur.
 • Savunmaya geçmeden dinleme tecrübe edilir.
Bilge Topluluklar Üretken Sorular

İpuçları ve Tuzaklar

 • Yardım etmeleri için geniş bir çeşitlilikteki topluluğu davet edin (sadece uzmanları ya da liderleri değil).
 • Katılımcıların tuzağa (örneğin; amacı ya da problemi yeterince netleştirmeden önce hemen aksiyona geçmeleri) düştüklerinde kendilerini eleştirmeleri için davet edin. Yardım ederken ya da yardım talep ederken istenmeyen örüntülerin listesine ulaşmak için Sezgisel Yardım’a bakın.
 • Katılımcılara “Burada ne oluyor? Bu deneyim sana nasıl hissettiriyor?” gibi sorulara sorarak müşterinin deneyimine odaklı kalmalarını hatırlatın.
 • Bazı katılımcıların müşteri olmak istemeyişlerinin önüne geçin: Herkesin yaşadığı en az bir zorluk vardır!
 • Eğer ilk tur zayıf olursa ikinci turu deneyin.
 • Katılımcılara, basit cevapları olmayan karmaşık zorlukları anlatmaktan çekinmemelerini söyleyin.

Tekrarlar ve Varyasyonlar

 • Danışmanlığı, sadece dürüst, açık sorular sorma, müşterinin netlik kazanmasına yardım edecek sorulara odaklanılmasıyla kısıtlayın. Diğer bir deyişle önerileri ve öğüt vermeyi (örtülü bir soru olarak bile) ya da herhangi benzer bir konuşmayı yasaklayın. Aynı zamanda bu Q-Storming olarak bilinir ve Quaker Clearness Committe’ye benzerdir.
 • 7 kişilik gruplara kadar kullanılabilir fakat daha fazlasında kullanılamaz.
 • Bilge Toplulukların geniş formatı bir kişinin bir oda insandan yardım istemesini mümkün kılar. Beş yapısal öğe/minimum açıklamalarını detaylı bir şekilde aşağıda bulabilirsiniz.
 • Bilge Topluluklar, az sayıdaki danışmanın cevaplarını sohbetle sanal gruplarda kullanın. Daha sonra ilave geri bildirimler için sohbeti ve beyaz tahtayı tüm gruba açın.
 • Sezgisel Yardım artı Duyuldu, Görüldü, Saygı Duyuldu, 3 Kişilik Danışmanlık, Senden İhtiyacım Olan Şey ve Takdir Röportajları ile bağlayın ve dizi haline getirin. Bu Özgürleştiren Yapılar yardım etmek için birçok üretken seçenek sunar.

Büyük Gruplar İçin Bilge Topluluklar (1 saat)

Beş Yapısal Element – Büyük Grup Bilge Topluluklar İçin İhtiyaçlar

1.Daveti Yapılandırma

 • “Müşteri” rolündeki katılımcıya yaşadığı zorluğu, hali hazırda üzerinde çalıştığı bir işin durumunu ve aradığı öneri ya da yardımı sorun.
 • Diğer katılımcılardan görevi müşterinin yaşadığı zorluğu onun için netleştirmek ve öneride bulunmak olan bir “danışmanlık takımı” gibi hareket etmelerini rica edin.

2. Alan Nasıl Düzenleniyor ve İhtiyaç Duyulan Materyaller

 • Odanın önünde müşteri için bir sandalye.
 • Gerçekten gerekliyse bir ekran ya da projeksiyon cihazı.
 • Birincil danışmanlar için odanın önünde 3 sandalye.
 • Uydu danışmanlık takımları için küçük masalar etrafında 5-8 kişilik sandalyeler ya da masalar olmadan oluşturulan daireler.
 • Katılımcıların not alabilmeleri için kâğıt.
 • Önerilerin yazılabileceği kartlar.
 • Müşteri ve birincil danışmanlar için mikrofon.

3. Katılım Nasıl Dağıtılıyor

 • Müşterinin yaşadığı zorluğu anlatması ve yardım istemesi için belirli bir zamanı vardır.
 • Birincil danışmanlık takımı yardımda bulunabilmek için belirli bir zamana sahiptir.
 • Uydu danışmanlık takımlarındaki kişiler katkıda bulunabilmek için eşit şansa sahiptir.

4. Gruplar Nasıl Oluşturuluyor

 • Müşteri bir kişi.
 • 2-3 kişilik birincil danışmanlık grubu.
 • 5-7 kişilik uydu danışmanlık grupları, sayısız grup.
 • Farklı fonksiyonlar, seviyeler ve disiplinlerden karma gruplar idealdir.

5. Adımların Sıralanması ve Zaman

Danışmanlık isteyen herkes (müşteri) aşağıdakilerden oluşan bir saate sahiptir:

 • Müşteri danışmanlık sorusunu anlatır ve birincil danışmanlık takımını oluşturacak 2-4 kişi seçer. Birincil danışmanlar sandalyelerini alırlar ve odanın önüne geçerler. (2 dakika)
 • Müşteri zorluğu anlatır ve yardım ister. (10 dakika)
 • Birincil danışmanlar, müşteriye netleştirici sorular sorarlar. Mikrofon kullanılır böylece tüm katılımcılar duyabilir. (10 dakika)
 • Müşteri birincil danışmanlara sırtını döner ve not almaya hazırlanır.
 • Birincil danışmanlar hep beraber önerilerini şekillendirirler, müşteri sırtı dönükken takım olarak çalışırlar. Odadaki herkesin tartışmayı takip edebilmesi için mikrofon kullanılır. (7 dakika)
 • Her bir uydu danışmanlık takımı birincil danışmanlık takımının işini yorumlar ve müşteri için kendi önerisini üretir. (10 dakika)
 • Uydu takımlar çalışırken müşteri birincil danışmanlık takımına yüzünü döner ve bu 10 dakikayı birincil danışmanlık takımıyla konuşur.
 • Uydu takımlardan yorumları almak için bir tur yapın, daha sonra önerilerini toplamak için ikinci bir tur yapın. Her takımdan bir yorum ya da bir öneri alın, tekrar olmamalı. Uydu takımlardan önerilerini kartlara yazmalarını istemek faydalı olabilir. (10 dakika)
 • Müşteri danışmanlara geri bildirimde bulunur: Neler faydalıydı ve öğrendiklerinden hangilerini kullanacak. (2 dakika)
 • Süreci değerlendirmeleri için tüm grubu konuşmaya davet edin. (5 dakika)

Not: Her adımın zamanlaması problemin karmaşıklığına ve grubun büyüklüğüne göre ayarlanabilir fakat oluşturulan zaman çizelgesine sıkıca bağlı kalmak ve tartışmaların belirlenen zamanı aşmasına izin vermemek esastır. Bunun yerine ikinci turu yapmak her zaman daha iyidir.

Örnekler

 • Araştırma/öğrenme gruplarının birbirlerini desteklemesi ve birbirlerinden öğrenmesi için.
 • Ulusal dernekler programlarındaki profesyonellerin ilerlemeyi paylaşmaları ve öğrenim projelerinde yardım almaları için.
 • İlerleme sunumları ve değerlendirmeleri yerine kullanılabilir.
 • Bir birleşmeyle (şirketlerin birleşmesi) ilgili problemleri çözmeye çalışan yöneticiler için.
 • Teknolojik yeniliklerini yaymak isteyen girişimciler için.
 • Bir kişinin başka bir kişiyle ilişkisini iyileştirme konusunda öneri almak için.
 • Yeni müşteriler edinmek ve tutmak için yardım isteyen satışçılar (büyük bir coğrafyaya dağılmış). 

Atıf: Özgürleştiren Yapı, Henri Lipmanowicz ve Keith McCandless tarafından geliştirilmiştir. Quaker Clearness Committees’den esinlenilmiştir.

Aşağıda Bilge Topluluklar sırasında dinlemeyi derinleştirmek için kendi kendine yardım eden biri görülür.

Bilge Topluluklar Seanslarından Görüntüler

Özgürleştiren Yapılar’ın tamamına buradan erişebilirsin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir